סדנת חשיבה ביקורתית - סדנה לעובדים ומנהלים

סדנת "חשיבה ביקורתית" לעובדים ומנהלים

חשיבה ביקורתית מאופיינת ביכולתו של האדם "להעריך את דיוקם של היגדים ונתונים" בתהליכי חשיבה, קבלת החלטות ובניית תכנית עבודה בחשיבה שקולה, רחבת היקף אשר מחפשת ראיות תקפות ומסקנות מבוססות לא רק אצל השאר, אלא גם במעגל העצמי, המקצועי והצוותי. פיתוחה של חשיבה ביקורתית מאפשר זיהוי של הטיות חשיבה והשפעות חיצוניות, מקדם ראייה הוגנת, אובייקטיביות ומחויבות לבהירות ולדיוק מחד, ולחשיבה יצירתית, חדשנית ומאפשרת מאידך. בסדנת חשיבה ביקורתית נעסוק בכלים לבחינת דיוקם של נתונים, תהליכי קבלת החלטות ותוכניות עבודה נאפיין את הגורמים וההטיות אשר עשויות לפגום באובייקטיביות, ביצירתיות ובתוצאות הרצויות. 

בסדנת חשיבה ביקורתית נעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

  • מהי חשיבה ביקורתית ובאילו ממדים ושלבים היא חשובה ומקדמת?
  • מהם הגורמים המשפיעים עלינו בתהליכי קבלת החלטות?
  • איך נוכל לנטרל גורמים המפריעים לנו בתהליכי קבלת החלטות בצורה אפקטיבית?
  • מהם ההבדלים בין חשיבה ביקורתית לחשיבה יצירתית וכיצד שני ממדים אלו יכולים להשלים ולקדם תוצאות פורצות דרך בחדשנות ארגונית?
  • אילו כלים ומיומנויות נוכל לפתח על מנת לאמץ שיטות עבודה וחשיבה המעודדות חשיבה ביקורתית ומקצועית?

סדנת חשיבה ביקורתית בהנחיית משכוכית ייעוץ והדרכה מתאימה לקהלים משתנים בסביבות עבודה שונות, לעובדים ולמנהלים בדרגים שונים במסגרת ימי עיון, סדנאות העשרה או כחלק מתהליך הכשרה רחב היקף בחברות, כאשר הסדנה מבוססת מחקר והתנסות קבוצתית ואישית חווייתית ועשירה.

לקריאה נוספת: