קטלוגים להורדה:

קטלוג סדנאות ושירותים חברת משכוכית ייעוץ והדרכה למנהלים.pdf

קטלוג מחברות עבודה.pdf

קטלוג סדנאות ושירותים להדרכת אנשי מכירות ונציגי שירות לקוחותiLEAD.pdf

קטלוג ערכות הדרכה.pdf

חנות למנהלים:

סדנאות משכוכית ייעוץ והדרכה למנהלים:

ערכות הדרכה למנהלים:

תכניות לבתי ספר:

ייעוץ וסדנאות לבתי ספר במימון הקרן לקידום מקצועי – האופק היומי שלי 2017-....pdf

פלייר מפגשים עם הצלחה תכנית הקרן לקידום מקצועי בהנחיית משכוכית ייעוץ והדרכה.jpg

מנהלות ומנהלים ממליצים על תכנית מפגשים עם הצלחה בהנחיית משכוכית ייעוץ והדרכה.pdf

טופס הזמנת פעילות ואישור ביצוע פעילות תכנית מפגשים עם הצלחה הסתדרות המורים.pdf

לינקים רלוונטיים: