ניהול פרוייקט - סדנה לעובדים ולמנהלים

קורס ניהול פרוייקטים - סדנה לעובדים ולמנהלים

ניהול פרוייקט בארגון דורש ידע, מיומנויות וכלים לניהול אפקטיבי אשר בהיעדרם, ניהול הפרוייקט עשוי להיעשות בצורה חלקית או פחות מקצועית. למעשה, מחקרים אחרונים מלמדים שמנהלי פרויקטים אשר עברו הכשרה מתאימה, הציגו תוצאות טובות יותר בפרויקטים תחת ניהולם בעוד שמנהלים אשר מונו לניהול פרוייקט ללא הכשרה הציגו תוצאות פחות טובות ועם הישגים נמוכים, גם אם היו בעלי מוטיבציה גבוהה להצלחה.

במסגרת סדנת ניהול פרוייקטים או קורס ניהול פרויקטים לעובדים ולמנהלים נעסוק בנושאים הקשורים בניהול פרוייקטים בהתאם לעשייה בארגון, במתן כלים מקצועיים וביצירת שפה אחידה בין כל הממשקים הארגוניים הקשורים לניהול הפרוייקט בהצלחה.

מה לומדים בקורס ניהול פרויקטים?

סדנת ניהול פרויקטים יכולה לכלול מגוון רחב של תחומים ונכון להתאים אותה לארגון, למשתתפים ולצרכים. לרוב, ניהול פרויקטים יעסוק בנושאים הבאים:

  1. בניית חזון ותרגומו לתכנית עבודה מסודרת והצגתו בפרוייקט ארגוני.
  2. גישות בניהול פרוייקט - ניהול פרוייקט על פי תורת האילוצים ושרשרת קריטית בניהול פרויקט
  3. ניהול הזמן ויעדים בפרויקט - תכנון ניהול לוח זמנים, הגדרת פעילויות, סידור פעילויות ברצף הנכון, אמידת משאבי פעילויות (משאבי אנוש, ציוד וחומרים), תכנון ואמידת משך הפעילויות, הכנת לוח זמנים, בקרת לוח זמנים לאורך חיי הפרויקט כחלק מניהול פרוייקט מקצועי.
  4. ניהול הצוות בפרויקט - מהו צוות אפקטיבי? איך רותמים את הצוות למשימה? איך מגייסים שיתופי פעולה מעמיתים להצלחה, יצירת בקרה ומדדים לכל פונקציה בפרויקט.
  5. כלים לניהול משימה אפקטיבית - מודל SMART, שיטות ניהול אפקטיבי בין ממשקים ונהלי עבודה תקינים בארגון ובפרויקט.
  6. כתיבת פרויקט והצגתו בשפה אחידה בין כלל הממשקים בארגון.

איך מנחים את קורס ניהול פרויקטים?

  • סדנת "ניהול פרוייקט" תונחה בעזרת מצגת, תרגילים והתנסויות חווייתיות בקבוצה ומשימת תרגול אישית שתיבחן על ידי מנחה הסדנה.
  • על מנת להתאים את הסדנה בצורה הטובה ביותר נערוך שיחת אבחון מקדימה לבירור הצרכים והדגשים.
  • משך הסדנה משתנה וכפוף לצרכים ויכולות הארגון.
  • את הסדנה ניתן להנחות גם ב-ZOOM.

משך קורס ניהול פרויקטים:

קורס ניהול פרויקטים או סדנת ניהול פרויקטים נמשכת בין מפגש בודד של 3 שעות למספר מפגשים.

לרוב, קורס ניהול פרויקטים יימשך 3-5 מפגשים בני 3 שעות כל אחד.