עבודה וניהול בסביבה רב תרבותית

סדנת "עבודה בסביבה רב תרבותית" 

"ברגע שאנשי מקצוע יהיו מודעים לאופי, לתכונות ולמאפיינים של קבוצות שונות, הם ייווכחו כי הם יותר ספונטניים, בעלי אבחנה ומיומנות בעבודתם" (ג'ראלט פ' בנסון)

כיום, אנו נושמים חיים ועובדים את העידן הגלובאלי, בו ארגונים ועובדים נאלצים להתמודד בזירות חדשות ומאתגרות של תרבויות, נורמות, ערכים דרכי עבודה ותפיסות שונות. לעיתים קרובות זירות אלה מביאות לאתגרים משמעותיים בניהול העבודה וההון האנושי בארגון דבר אשר מייצר קונפליקטים אדירים שלבסוף – פוגעי בשורת הרווח של הארגון וברווחתם של העובדים והמנהלים. בסדנת עבודה בסביבה רב תרבותית נבחן את אתגרי העבודה בסביבה רב תרבותית, נבחן מגמות שוק ותפיסות הקשורות בהכלה וגיוון, נעמוד על כלים ושיטות להתמודדות מול אתגרים הקשורים בשונות ההון האנושי ונתרגל מודל עבודה חיוני לעבודה בסביבה רב תרבותית וניהול סביבה זו.

בין הנושאים אשר ילמדו במסגרת סדנת "עבודה בסביבה רב תרבותית": 

  • גיוון והכלה דרך מעבר מגישה אתנוצנטרית לגישה רב תרבותית.
  • זיהוי אתגרים בעבודה בסביבה מגוונת – רב תרבותית, מרובת תרבויות וצרכים קהילתיים מגוונים.
  • נבחן כלים שיטות וטכניקות להתמודדות רצויה בסביבה רב תרבותית.
  • נתרגל בצורה אישית וקבוצתית מודל עבודה לניהול רב תרבותיות בצוותים.
  • כלים לשיח מקדם ופתרון קונפליקטים בסביבה רב תרבותית ומגוונת.
  • "עשה" ו"אל-תעשה" במפגש בין תרבותי בארגון גלובלי ובאון-ליין.

סדנת עבודה וניהול אפקטיבי בסביבה רב תרבותית בהנחיית משכוכית ייעוץ והדרכה היא סדנת חובה לכל מנהל, צוות או ארגון אשר נדרשים או עובדים בסביבה רב תרבותית, בין אם מדובר בסביבה גלובאלית או בסביבה הטרוגנית מבחינת הרכב חברי הצוות והארגון.  

להורדת פלייר PDF סדנת ניהול ועבודה בסביבה רב תרבותית בעברית ובאנגלית.

לפרטים נוספים ולהזמנת סדנת "ניהול ועבודה בסביבה רב תרבותית" בהנחיית משכוכית - ייעוץ והדרכה  אנא צרו קשר כאן!