סדנה למנהלים - ניהול בין דורי


סדנת ניהול בין דורי למנהלים

פערי הדורות בארגונים מהווים סוגיה מרכזית וחשובה. מחד, הפערים הדוריים בקרב העובדים מאפשרים יכולות ודעות מגוונות, חשיפה למקורות ידע ועניין שונים ותרומה לקשר של הארגון עם קהל הלקוחות. מאידך, אותו גיוון עשוי להוות קרקע פורייה לקונפליקטים בין עובדים מדורות שונים, לנטישת עובדים ותחלופה רבה, ניהול לקוי של המחלקות, פגיעה בשירות לקוחות ובמקרים מסוימים גם פגיעה במכירות ובממדי האפקטיביות הארגונית.

סדנת "ניהול בין דורי" תעניק למנהלים המשתתפים רקע, כלים והבנה על הדורות הקיימים בארגון, על תחומי העניין של דור "הוותיקים", "דור הבייבי-בומרס", דור ה-X, דור ה-Y ודור ה-Z. נלמד ונעמיק במקורות המוטיבציה, אופן התקשורת, כלים להעלאת מוטיבציה ושיטות תגמול וכן, על הדרכים לנהל כל דור בנפרד לצד ניהול ארגון "רב דורי".

במסגרת הסדנה נלמד ונתרגל את הנושאים הבאים:

  • מהם המאפיינים של דור "הוותיקים", "דור הבייבי-בומרס", "דור ה-X", "דור ה-"Y ו"דור ה-Z".
  • מהם היתרונות ומהם האתגרים בעבודה עם כל דור? איך נכון לנהל כל דור בהצלחה?
  • כיצד ניתן למנוע נטישת ותחלופת עובדים ולחזק את החיבור של הדורות השונים לארגון ומטרותיו?
  • מהן הדרכים למניעת קונפליקטים בין דוריים, איך נכון לנהלם וכיצד נכון למנף את היכולות השונות בארגון להצלחה?
  • מהי שיטת התקשורת בין כל דור ובין הדורות בארגון?
  • איך נכון לנהל ארגון או צוות בין דורי? 

סדנת "ניהול בין דורי" משלבת מצגת, שאלונים, תרגלים בקבוצה, סרטונים, הומור למידה ויישום! זוהי סדנה חווייתית אינטראקטיבית אשר זוכה להצלחה מעולה הן בחוויית הדרכה מקורית ומרעננת והן בלימוד ויישום הכלים בה.  

את הסדנה ניתן להעביר בצורה סדנאית אינטראקטיבית או בצורת הרצאה חוייתית. 

משך הסדנא: 3-5 שעות