קורס לקבלת החלטות וכישורי חשיבה למצוינות ולחדשנות

תכנית הדרכה לכישורי חשיבה: קבלת החלטות, חשיבה יצירתית, ביקורתית וחדשנות -  4-5 מפגשים בני 3 שעות כ"א

בסביבה המתקדמת והמשתנה של ימינו הצורך בפתרונות יצירתיים וקבלת החלטות שוטפות מצד עובדים ומנהלים הולך ומתחדד.  קורס כישורי חשיבה הוא קורס חדשני ופורץ גבולות בהכשרות עובדים ומנהלים ומהווה נדבך חשוב בפיתוח והכשרה לקבלת החלטות, חשיבה יצירתית והובלת חדשנות ארגונית ויוצרת. במסגרת תכנית הדרכה לכישורי חשיבה נעסוק במספר נושאים מרכזיים על מנת לחשוף את המשתתפים ולתרגלם בטכניקות, כלים, שיטות ומודלים בחשיבה אשר כבר הוגדרו כמיומנויות "המחר" הנדרשות להצלחה בארגון, בעבודה ובניהול.

 במסגרת תכנית ההדרכה לכישורי חשיבה נעסוק בתחומים הבאים: 

 • סדנת קבלת החלטות – בסדנת קבלת החלטות נלמד את השלבים בתהליך קבלת ההחלטות שלנו, נחשוף ונזהה תהליכים קוגנטיביים, השפעות פסיכולוגיות נפוצות וגורמים נוספים אשר משפיעים עלינו במודע ושלא במודע על היכולת לקבל החלטה רצויה או נכונה. בסדנה, נאבחן את דפוס קבלת ההחלטות האישי שלנו ונתרגל כלים מקצועיים אשר יסייעו בתהליכי קבלת החלטות, חשיבה אנטליטית והסקת מסקנות.
 • סדנת חשיבה ביקורתית – בסדנת חשיבה ביקורתית נעסוק בכלים לבחינת דיוקם של נתונים, תהליכי קבלת החלטות ותוכניות עבודה נאפיין את הגורמים וההטיות אשר עשויות לפגום באובייקטיביות, ביצירתיות ובתוצאות הרצויות ונתרגל כלים לחשיבה אנליטית, הסקת מסקנות ותרגומן לתכנית עבודה.
 • סדנת חשיבה יצירתית - בסדנת חשיבה יצירתית נאפיין את חסמי החשיבה והיצירתיות ונציע כלים מקצועיים ומקוריים לחשיבה חדשנית ורעננה אל מול אתגרי היום-יום במקום העבודה ואף מחוצה לו תוך ביצוע היכרות מעמיקה עם מודלים, סגנונות חשיבה יצירתית ועוד. חשיבה יצירתית מוגדרת כאחת המיומנויות החשובות להצלחה בעבודה, בניהול ובעסקים.
 • סדנת חשיבה חיובית – בסדנת חשיבה חיובית נעמוד על היתרונות הגלויים והחבויים של הגישה, נלמד כיצד לגבש הרגלים של חשיבה חיובית ורגשות חיוביים, נעמוד על ההבדלים בין בעיה ל-אתגר וכיצד להתמקד בפתרונות ולא בבעיה. בנוסף, בסדנת חשיבה חיובית נתרגל כלים ושיטות פרקטיות להתמודדות עם אתגרים בקריירה, בארגון ובחיינו האישיים ונבחן איך נוכל לבנות צוות חיובי, מועצם וממוקד תוצאות באווירה של "יש" וחיוביות.
 • סדנת חדשנות מעשית - בסדנת חדשנות מעשית נבדוק איך ניתן לתרגם את מיומנויות החשיבה לכדי יצירה פורצת דרך, חדשנית ויוצרת. חדשנות מעשית תקבל ביטוי בבניית פרויקט יישומי עבור המחלקה, הצוות או הארגון המשתתף ומהווה את הסדנה הסוגרת לתכנית ההדרכה לכישורי חשיבה מצוינים. סדנת חדשנות תביא לידי ביטוי את המיומנויות שנרכשו בסדנת קבלת החלטות, חשיבה ביקורתית ואנליטית, מיומנויות הסקת מסקנות ואלו יחד יתורגמו לבניית תכנית עבודה חדשנית אישית, צוותית או ארגונית.

בתוכנית למיומנויות כישורי חשיבה: קבלת החלטות, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, חשיבה חיובית וחדשנות מעשית נכיר את תהליכי קבלת ההחלטות האנושית ונבין מהם החסמים המפריעים לנו בתהליכי חשיבה ויצירה אפקטיבית ומקצועית ונלמד ונתרגל כלים לחשיבה מחוץ לקופסה, לאימוץ כלים לחדשנות אישית וצוותית ונאמץ שיטות עבודה, חשיבה וקבלת החלטות לתוצאות פורצות דרך. תכנית הדרכה זו מדורגת כהכשרת "חובה" לעיסוק ב-10 הכלים "למיומנויות המחר" לעובדים, מנהלים וארגונים! 

בין הנושאים בתכנית הדרכה לכישורי חשיבה למצוינות: 

 • היכרות וזיהוי תהליכי קבלת החלטות, גם ברוח הכלכלה ההתנהגותית
 • ניחשף לחסמים, היוריסטיקות והגבלי חשיבה ביצירתיות, חדשנות ובראיה ביקורתית. 
 • נכיר ונתרגל מודלים חדשניים לקבלת החלטות אפקטיבית
 • נערוך היכרות ותרגול עם טכניקות חשיבה יצירתית וביקורתית
 • נערוך אפיון של דפוס קבלת ההחלטות האישי של המשתתפים ונעמוד על והשפעותיו
 • נלמד וניישם טכניקות וכלים לפיתוח מיינדסט חשיבה חיובית, ראיה פרוקטיבית ואורח חיים יוצר!
 • נלמד ונאמץ שיטות עבודה בדרך לחשיבה חדשנית, יצירתית ופורצת דרך

לקריאה נוספת: 

תכנית הדרכה לכישורי חשיבה למצוינות מתאימה לעובדים ולמנהלים אשר מעוניינים לשפר ולחזק את תהליכי קבלת ההחלטות, לאמץ שיטות חשיבה, עבודה וניהול לחדשנות ויצירתיות ולבניית מסגרת עבודה מקדמת ופורצת דרך. היקף תכנית ההדרכה למיומנויות בתקשורת אפקטיבית, מיומנויות העברת מסרים והשפעה הינה 4-5 מפגשים בני 3 שעות כ"א.

במשכוכית ייעוץ והדרכה אנו משווקים את הקורס וקורסים נוספים גם כפיתוח הדרכה למחלקות בארגון. המחלקה תיפגש לתהליך הדרכה בנושא המתאים לפיתוח העובדים והצוות ועם המנחים המובילים בישראל. צוות משכוכית יידאג לעריכת התוכן, לעיצוב החומרים ולהכנתם לשיווק למנהלי המחלקות.

דוגמאות לפליירים לתכנית הדרכה למחלקות בארגונים:

פליירים להורדה בעברית ובאנגלית:

 לקריאה על קורסים נוספים: