02 Nov
02Nov


פיתוח כישורי ניהול, העשרה ורענון- ההצלחה מאחורי סדנאות למנהלים

יום עבודה שגרתי של כל מנהל כולל אינטראקציה קבועה מול העובדים, הלקוחות ובעלי הארגון. בעקבות כך, ניתן להסיק כי ליכולות התקשורת הבין אישיות של המנהל חשיבות רבה במיוחד. יכולות אלה נועדו לנווט את העובדים אל עבר הצלחה ועמידה ביעדים וכמובן למלא את צרכי הארגון מדי יום. סדנאות מנהלים אשר עוסקות בתהליך של פיתוח מנהלים שמות פעמים רבות דגש על נושא חשוב זה.

כל מי שמחזיק בבעלותו עסק או ארגון יכול להעיד כי פעמים רבות מופיעים כשלים שונים אשר פוגעים בתפקודו התקין של העסק בעקבות סיבות שונות ומגוונות אשר קשורות בסופו של יום בעיקר לצוות הניהולי של הארגון. בדרך כלל רק לאחר הופעת הכשלים, נופלת ההבנה כי קיים הכרח של ממש להשקיע משאבים רבים בתחום של פיתוח מנהלים ולהעניק לעוסקים בתחום את ההכשרה המקצועית והאפקטיבית ביותר. השקעה זו באה לידי ביטוי באמצעות סדנאות למנהלים אשר נוצרו במיוחד על מנת למנוע מצבים מסוג זה, ולהבטיח כי תפקוד הארגון ישגשג ויצליח.

תחום חשוב במיוחד אשר סדנת מנהלים מתעכבת עליו הוא ניהול אפקטיבי וחכם של סוגים שונים של סיטואציות מורכבות ובעיות. כאמור, כל מנהל נתקל במצבים מהסוג הזה על בסיס כמעט יומי. סדנת מנהלים מקצועית תדע כיצד לשפר את יכולות ההתמודדות של משתתפי הסדנה ותעניק להם מגוון כלים מעשיים ויעילים לטיפול נכון בבעיות שונות. כידוע, מדובר במיומניות אשר כל מנהל בכיר מחויב להחזיק בהן על מנת לשמור על תפקוד נכון ותפוקה תקינה.

כמו כן, כל ארגון מחזיק בצוות ניהולי אשר עליו האחריות לקבל החלטות חשובות ומכריעות לצד החלטות ״קטנות״ במהלך שגרת העבודה. כל החלטה דורשת מצידו של המנהל לקחת בחשבון את מגוון הנתונים הקיימים אשר ישפיעו על קבלת ההחלטה ובהתאם לכך עליו להחזיק בטכניקות מתקדמות ומקצועיות של קבלת החלטות. עם זאת, פעמים רבות מנהלים רבים מתקשים להתמודד עם קבלת החלטות, ולא בטוחים כי הם מבצעים את ההחלטה הנכונה ביותר עבור הארגון בהם הם עובדים.

כמובן כי כל בעל עסק שואף כי הצוות הניהולי שלו ידע כיצד לקבל החלטות על הצד הטוב והנכון ביותר. סדנת מנהלים תעניק לכם שקט נפשי ותבטיח כי מנהלי הארגון ידעו כיצד לקחת החלטות באופן המקצועי והאפקטיבי ביותר תוך התחשבות מלאה בצרכי הארגון ולקיחה בחשבון של מגוון הגורמים החשובים ביותר אשר משפיעים במידה רבה על קבלת ההחלטה.

בתחילתה של כל סדנה למנהלים, מנחה הסדנה מתעכב על חלק מהותי וחשוב במיוחד בתפקידו של המנהל והוא זהותו ותדמיתו. חלק זה יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות, בניהן שיטת העבודה, תפקוד מקצועי, יכולת הובלה ומנהיגות, פתרון קונפליקטים ובעיות שונות ועוד. התעכבות זו נועדה להעניק כלים מקצועיים למנהל על מנת שיוכל לחזק ולשפר את מיומנויות הניהול ולעלות את המוטיבציה והביטחון העצמי. מנהל אשר בטוח בעצמו, מכיר לעומק את החולשות שלו ואת החוזקות שלו, ידע כיצד לקבל החלטות בביטחון ובמקצועיות וכמובן כיצד לנהל באופן חכם ואפקטיבי את צוות העובדים.

חשוב להבין כי בסופו של יום, תפקידו של הצוות הניהולי הינו להניע את צוות העובדים לפעולה, ולדאוג כי מתקיימים כל התנאים ההכרחיים לתפקוד תקין של הארגון, עמידה ביעדים וחתירה אל עבר הצלחה. אם כך, סדנה למנהלים נועדה בדיוק לשם כך, להעניק את הידע המקצועי והמיומנויות למנהלים המשתתפים על מנת שיוכלו בסופו של דבר, לעשות את עבודתם נאמנה ולהשיג מדי יום ביומו את המטרות והיעדים של הארגון אליהם הם שייכים.