סדנת "גיבוש צוות למנהלים"


במסגרת פעילות "גיבוש צוות" למנהלים נערוך תרגילים ומשחקים חווייתיים להיכרות טובה יותר בין המנהלים בארגון, בדגש על חוויה בלתי פורמאלית משותפת ונעימה. פעילות הגיבוש למנהלים משלבת משחקים, תרגילים ותחרויות המקדמות תחושת "ביחד", היכרות והנאה קבוצתית. מסגרת סדנאית זו מהווה רכיב חשוב בכל ארגון ואנו ממליצים לקיימה אחת לשנה לכל הפחות למנהלים, עובדים וצוותי ניהול בארגון.

  • תרגילים ומשחקים קבוצתיים לגיבוש והיכרות מעמיקה יותר בדרג המנהלים
  • טיפול והצפה של רעיונות וכלים לקידום הצוות ועבודת צוות בארגון
  • שבירת קרח בין העובדים בדרג מנהלים, משחק והנאה
  • העצמת המפגש הבלתי פורמאלי לבירור הכלים למימוש החזון ועבודת הצוות בארגון

סרטונים בנושא גיבוש צוות: