סדנת "הערכת עובדים ומתן משוב אפקטיבי" למנהלים


מנהלים נדרשים למשב את העובדים תחת ניהולם בצורה אפקטיבית, בונה וממוקדת אשר תקדם את העובדים ואת המשימה תחת ניהולם. מנהלים רבים נוטים לבצע תהליך הערכת עובדים בצורה לא מקצועית, אמוציונאלית ולא מבוססת אשר עשויה להוביל לתחושות שליליות במקום העבודה, לפגוע במעמדו של המנהל, בתפוקת העובד ובחוויית העבודה הכללית. בסדנא זו ניתן למנהלים את הרקע, הכלים והמיומנויות לנהל הערכת עובדים בצורה מקצועית, ממוקדת ולפי מודל ברור אשר יאפשר את חיזוק הממדים החיוביים בעבודת הצוות, שיפור נקודות החולשה, העצמה מקצועית ורגשית של העובדים וחיזוק מעמדו של המנהל.

  • מהו משוב אפקטיבי וכיצד נכון לבצע אותו בתהליכי הערכת עובדים?
  • כיצד נכון לבצע שיחות משוב והערכה ובאיזו תכיפות?
  • איך מתמודדים עם התנגדות לתהליכי הערכת עובדים ומשוב?
  • המנהל כחונך – איך נוכל לנצל את הזדמנויות המשוב וההערכה לחניכה מקצועית ומעצימה של העובדים ומעמד המנהלים בתהליך.