סדנת "ניהול השינוי בארגון" למנהלים


תהליך ניהול השינוי בארגון יוצר נטייה טבעית למיקוד ביעד - בתמונה המלאה וזו עלולה לגרום למזער את קיומם של רגשות וחומרים ארגוניים אחרים נלווים לשינוי. על מנת לערוך ולהוביל תהליך "ניהול השינוי" בצורה מאורגנת ומובנית נכון יהיה לקחת בחשבון מספר משתנים מקצועיים וליווי מקצועי למנהלים ולעובדים.  בסדנת "ניהול השינוי בארגון למנהלים" נכיר מודל המפרט שישה שלבים המייצגים את 'התחנות' שעובד עובר בפגישתו עם שינוי. המודל שם במרכז חשיבות אבחון הארגון ו/או העובדים ב"סרגל המוכנות לשינוי" כפרמטר משמעותי לתשומת לב כמובילי שינוי על מנת שזה והטמעתו יצליחו, תוך גיוס העובדים והמנהלים בארגון לשינוי הצפוי ויישומו באופן חיובי ומעצים.

  • בחינת היבטים שונים אודות משמעותו של שינוי ארגוני וכלים למנהלים לניהולו
  • נבחן ונעמיק במשמעויות הובלת שינוי ארגוני והאתגרים הנלווים לתהליך
  • נלמד מודל 'מעגל השינוי' ככלי לזיהוי מידת המוכנות לביצוע שינוי והטמעתו בארגון
  • בחינת השינוי "כהזדמנות" בממדים המקצועיים, האישיים והחברתיים
  • נשים דגש על תפקיד המנהל בתהליכי שינוי והשפעתו כגורם מכריע בהצלחת התהליך

קצת על שינוי ארגוני מהרשת: