סדנת " תהליכי קבלת החלטות" למנהלים


חלק ניכר מההחלטות המתקבלות בניהול ובארגון מבוססות על אינטואיציות או על מתודות בלתי מבוקרות ובעידן הנוכחי מתקיימת מגמת מחקר אינטנסיבית בניסיון לבחון כיצד "נכון" לקבל החלטה ובירור המנגנונים המשפיעים עלינו בתהליך. סדנת "קבלת החלטות" למנהלים תעניק למשתתפים ארגז כלים מקצועי ושימושי לקבלת החלטות ראציונליות וממוקדות, בד בבד עם איפיון שיטת קבלת ההחלטות האישית של המנהל המשתתף. סדנת קבלת החלטות למנהלים הינה סדנא חווייתית וכוללת שאלונים, תרגילים ומשחקים קבוצתיים.

  •  אבחון דפוס קבלת ההחלטות האישי של המנהל המשתתף
  • היכרות עם "מלכודות חשיבה" המשפיעות על תהליכי קבלת החלטות
  • היכרות עם שיטות לפתרון בעיות תוך תרגול ושימוש במתודות חווייתיות בסדנא
  • חשיבה יצירתית וחשיבה "מחוץ לקופסא" בתהליכי קבלת החלטות ומציאת פתרונות

סרטונים ברשת הקשורים לתהליכי קבלת החלטות