תהליכי קבלת החלטות - סדנה למנהלים ולעובדים

סדנת "תהליכי קבלת החלטות" לעובדים ולמנהלים

חלק ניכר מההחלטות המתקבלות בניהול ובארגון מבוססות על אינטואיציות או על מתודות בלתי מבוקרות ובעידן הנוכחי מתקיימת מגמת מחקר אינטנסיבית בניסיון לבחון כיצד "נכון" לקבל החלטה ובירור המנגנונים המשפיעים עלינו בתהליך. סדנת "קבלת החלטות" תעניק למשתתפים ארגז כלים מקצועי ושימושי לקבלת החלטות ראציונליות וממוקדות, בד בבד עם איפיון שיטת קבלת ההחלטות האישית של המנהל המשתתף. סדנת קבלת החלטות הינה סדנא חווייתית וכוללת שאלונים, תרגילים ומשחקים קבוצתיים.

  • אבחון דפוס קבלת ההחלטות האישי של המנהל המשתתף
  • איפיון תהליכי קבלת ההחלטות והיכרות עם מנגנון "טייס אוטומטי" ו"טייס".
  • היכרות עם "מלכודות חשיבה" המשפיעות על תהליכי קבלת החלטות, הירוסטיקות והטיות חשיבה 
  • תרגול שיטות לפתרון בעיות תוך תרגול ושימוש במתודות חווייתיות בסדנא
  • חשיבה יצירתית וחשיבה "מחוץ לקופסא" בתהליכי קבלת החלטות ומציאת פתרונות.

למידע נוסף:

קרא/י במאמרים בנושא אימון מנהלים:

קרא/י במאמרים בנושא ניהול זמן, ניהול המשימה ותכנית העבודה: