קוד ההצלחה – סדנת מימוש יכולות למצוינות אישית ומקצועית

בסדנה מרתקת זו, נצא למסע מחקר על "קוד ההצלחה והמצויינים" ונבחן תקציר של מגוון מחקרים מרתקים אשר הצליחו בשנים האחרונות לדייק את המיומנויות, הכלים והמאפיינים לאנשי ההצלחה. לאור התובנות שנגיע אליהן, נבדוק מה נדרש מהעובד או מהמנהל על מנת להצליח בתחומו ולהוביל את פעילותו האישית והמקצועית להישגים גבוהים ולמצוינות?

קרא עוד
סדנת ניהול זמן אפקטיבי לעובדים ולמנהלים

סדנת ניהול זמן למנהלים חושפת את המנהלים המשתתפים למודל 5 הממדים בניהול הזמן, המשימה ותכנית העבודה האפקטיבית ומלווה את הלימוד והתרגול בחוויית הדרכה מעצימה ומרעננת. סדנת סדנת ניהול זמן אפקטיבי למנהלים היא סדנא אשר תעניק כלים מקצועיים בתחום ניהול זמן, ניהול משימה, עבודת צוות, האצלת סמכויות, ניהול בזבזני זמן ועוד.

קרא עוד
סדנת קבלת החלטות - סדנה למנהלים ולעובדים

בסדנת קבלת החלטות נלמד את השלבים בתהליך קבלת ההחלטות שלנו, נחשוף ונזהה תהליכים מוחיים, השפעות פסיכולוגיות נפוצות וגורמים נוספים אשר משפיעים עלינו במודע ושלא במודע על היכולת לקבל החלטה רצויה או נכונה. בסדנת קבלת החלטות, נאבחן את דפוס קבלת ההחלטות האישי שלנו ונתרגל כלים מקצועיים אשר יסייעו בתהליכי קבלת החלטות.

קרא עוד
סדנת חשיבה יצירתית - סדנה לעובדים ולמנהלים

במסגרת סדנת חשיבה יצירתית נאפיין את חסמי החשיבה והיצירתיות ונציע כלים מקצועיים ומקוריים לחשיבה יצירתית, חדשנית ושוברת גבולות אל מול אתגרי היום-יום במקום העבודה ובחיים. סדנת חשיבה יצירתית מציעה מודלים חשיבה יצירתית, סגנונות חשיבה יצירתית כלים פרקטיים ליישום חשיבה יצירתית בכלל מעגלי החיים.

קרא עוד
סדנת חשיבה ביקורתית - סדנה לעובדים ומנהלים

בסדנת חשיבה ביקורתית נעסוק בכלים לבחינת דיוקם של נתונים, תהליכי קבלת החלטות ותוכניות עבודה נאפיין את הגורמים וההטיות אשר עשויות לפגום באובייקטיביות, ביצירתיות ובתוצאות הרצויות. סדנת חשיבה ביקורתית תיתן כלים ומיומנויות לחשיבה ביקורתית, מקצועית ומכוונת תוצאות.

קרא עוד
סדנת חשיבה חיובית למנהלים ועובדים

בסדנת חשיבה חיובית נעמוד על היתרונות הגלויים והחבויים בחשיבה חיובית, נלמד כיצד לגבש הרגלים של חשיבה חיובית ורגשות חיוביים, נעמוד על ההבדלים בין בעיה ל-אתגר וכיצד להתמקד בפתרונות ולא בבעיה. בסדנת חשיבה חיובית נתרגל כלים ושיטות פרקטיות להתמודדות עם אתגרים בקריירה, בארגון ובחיינו האישיים.

קרא עוד
סדנת חדשנות מעשית - סדנה לעובדים ולמנהלים

המילה 'חדשנות' עצמה מסמנת את משמעותה - הפיכת רעיון למציאות. הצטרפו לסדנת חדשנות ולמסע מרתק אחר הגורמים המשפיעים על חדשנות, תוך למידה ותרגול של חשיבה פורצת דרך וחדשנית בדרך לרעיון הגדול הבא! סדנת חדשנות תיקח את המשתתפים למסע על אודות החדשנות בארגונים, שיטות וכלים לחשיבה חדשנית ומיומנויות לחדשנות ארגונית.

קרא עוד
הנעה ללא סמכות - מקורות ההנעה והמנהיגות

סדנת "הנעה ללא סמכות" מזמינה את המשתתפים לבחון את המקומות שבהם מתקיימת הנעה והובלה של אחרים ללא סמכות, במהלכה נסקור ונתרגל שיטות הנעה ומנהיגות ארגונית ונעמוד על חשיבות ניהול הידע והתקשורת בין הממשקים בארגון.

קרא עוד
סדנת "ניהול בין ממשקים" - כלים ומיומנויות לניהול אפקטיבי בין ממשקים

הצלחה ותוצאות בחלק ניכר מהמשימות שאליהן אנו נדרשים, מחייב מיקוד שיתוף פעולה עם בעלי תפקידים וממשקים שונים, ממחלקות או תפקידים שונים בארגון ובעלי דרג עובדים ומנהלים מגוון. ניהול מרובה ממשקים מחייב שיתוף פעולה, אמון הדדי, שפה משותפת וקביעת קריטריונים ברורים ומוסכמים לתוצאות לניהול בין ממשקים מוצלח. בסדנת "ניהול בין ממשקים" נחשף למודל מקצועי אשר מעניק כלים רעיונות ותפיסות עולם חדשות להתנהלות לניהול אפקטיבי בין ממשקים, שיטות עבודה לניהול בין ממשקים ולמתודות ניהול מוצלחות!

קרא עוד
כלים מקצועיים וחווייתיים בניהול והדרכה מרחוק - סדנת לימוד ותרגול!

בסדנה זו נציע למשתתפים חשיפה לתוכנות והשיטות המובילות בניהול עובדים, ניהול ישיבות צוות והדרכה מרחוק וחשיפה לממשקים המובילים ברשת. זוהי סדנת חובה לעידן הנוכחי בו עובדים ומנהלים עוברים לשגרת "עבודה מהבית" אשר ייתכן ותמשך גם לאחר תקופה הקורונה.

קרא עוד
עבודה וניהול בסביבה רב תרבותית

סדנת עבודה וניהול בסביבה רב תרבותית תבחן את אתגרי העבודה בסביבה רב תרבותית, נבחן יחד את מגמות השוק ותפיסות הקשורות בהכלה וגיוון, נעמוד על כלים ושיטות להתמודדות מול אתגרים הקשורים בשונות ההון האנושי, רב תרבותיות ושיח בארגון גלובאלי, נלמד ונתרגל מודל עבודה חיוני לעבודה בסביבה רב תרבותית וניהול סביבה זו בהכלה, הכללה ובהצלחה.

קרא עוד
פיתוח, הפקה והנחיית האקתון ומייקאתון

במפגש האקתון מציגים בעיה או אתגר הדורש פתרון ובעזרת הנחיה מקצועית בקבוצות קטנות עולים רעיונות, פתרונות ושיתופי פעולה אפשריים. אנו מציעים מפגש האקתון חווייתי במהלכו נשלב מתודות חשיבה ופתרון אשר יכוונו את המשתתפים ליצירת רעיונות מקוריים וחדשניים להאקתון מקצועי ומרשים!

קרא עוד