מרכיבים חשובים בפיתוח מנהלים בארגון

מרכיבים חשובים בפיתוח מנהלים בארגון

פיתוח מנהלים, או קורס ניהול, הינו תהליך, או מסלול, המציע למשתתפיו רכישת ושיפור מיומנויות כגון תקשורת בינאישית, ניהול משא ומתן, ניהול קונפליקטים בארגון, קבלת החלטות ועוד. תהליך זה עשוי לפנות הן לקהל יעד של מנהלים ותיקים בארגון, ואף כאלה מדרג בכיר, או למנהלים צעירים, או עתודה ניהולית. מן הסתם, תכני קורס ניהול יותאמו למאפייני קהל היעד, ולמקום שבו המשתתפים נמצאים בתהליך ההתפתחות והלמידה שלהם כמנהלים. ואולם, ישנם מרכיבים המהווים את אבני היסוד של כל קורס ניהול.

מאמר זה יציג את המרכיבים החשובים לכל מסלול פיתוח מנהלים. זאת, תוך התייחסות למהות של כל מרכיב, ולתרומתו למסלול אותו עובר מנהל במסגרת קורס ניהול.  

אם כן, המרכיב הראשון הוא חניכה אישית. מדובר בתהליך שבו המנהל עובר ייעוץ אישי, ביחד עם היועץ הארגוני. במסגרת תהליך זה, המנהל והמאמן מעלים ודנים בסוגיות העולות מתוך עבודתו של המנהל: תהליכים ארגוניים, תהליכים קבוצתיים, המתרחשים במסגרת פורומים בהם המנהל מעורב, שאלות ותשומות (inputs), אשר עולים מתוך האינטראקציה עם הלקוחות. כל זאת, תוך שימת דגש הן על הסביבה המסויימת בה פועל הארגון, והן על צרכיו האישיים של המנהל. ברמה המעשית, הדבר מיושם באמצעות שני מפגשים בחודש, במהלך קורס ניהול, עם מנהל/ת הקורס. במפגש זה,  המשתתפים מקבלים תמיכה וייעוץ אישיים, המתאימים לתפקידים הניהוליים שכל אחד מהם ממלא. נוסף על כך, הם מקבלים סיוע ביישום החומר הנלמד במסגרת הקורס.

יש לציין כי ישנן גישות אשר "מעתיקות" את מרכיב החניכה האישית, כך שיהיה לא רק חלק בתוך קורס ניהול בלבד, אלא גם חלק מעבודת המנהל השוטפת בארגון. על פי עקרון זה, המנהלים הישירים של משתתפי הקורס עוברים סדנת חניכה, ולמעשה הופכים לחונכים האישיים של המנהלים הכפופים להם, אשר עוברים תהליך פיתוח מנהלים. במסגרת חניכה זו, המנהל המנוסה יותר, והמנהל הצעיר יושבים אחת לכמה זמן ומלבנים בעיות ניהוליות בתוך הארגון או המחלקה.

ניתן להסיק כי מרכיב זה בתהליך פיתוח מנהלים מחזק לא רק את המנהל העובר את ההכשרה, אלא גם את הארגון כולו. זאת, משום שלמעשה, יש כאן גם עבודה עם המנהלים הבכירים בארגון, על מנת לרתום אותם לטובת המנהל הצעיר יותר, ולטובת השינוי המיוחל בארגון, כמו גם לשם צמצום ההתנגדויות הפוטנציאליות לשינוי, או לשינויים המצופים.

המרכיב השני הוא היכולת להוביל שינוי יזום בתוך הארגון. מרכיב זה מתייחס הן למנהל והן לצוות הניהולי, וכולל את היכולת למפות את תהליך השינוי הרצוי, היכולת להתמודד עם התנגדויות וכן עם הרצון של הארגון לשינוי מתמיד.

בהקשר זה, חשוב לציין כי לא תמיד יכולת זו קשורה לכריזמה, או לכושר מנהיגות. האמונה הרווחת מפעם, על פיה מנהיגות הינה תכונה מולדת, עברה שינויים רבים. כיום, מן הידועות הוא שמנהיגות הינה תכונה נרכשת. ישנם כלים המאפשרים לכל מנהל להתמודד עם התנגדויות וללמוד להיות קשוב לרחשי הארגון ואנשים הבונים אותו, בכדי לדעת מה נחוץ לארגון ברגע נתון. רגישות אפשר (וצריך) לפתח!

המרכיב השלישי הינו יכולות אישיות. תהליך זה כרוך במיפוי הכשרים והמיומנויות האישיות של המנהל, עליהם הוא מרגיש צורך להתאמן כדי ליישמם טוב יותר במסגרת עבודתו.

דוגמאות:

  • פיתוח היכולת ליצור מוטיבציה בסביבת העבודה
  • פיתוח יכולת להתמודד באופן יעיל עם קבלת החלטות ופתרון בעיות ו/או קונפליקטים.

בהמשך לנאמר לגבי המרכיב השני, פיתוח מנהלים נועד לפתח את אותן יכולות ותכונות אישיות אשר הופכות עובד מן השורה למנהל, ויותר מכך, הופכות אותו ממנהל "טוב", למנהל "מצויין". יחד עם זאת, כל קורס ניהול באשר הוא, עובד קודם כל ולפני הכל, על הבסיס, שהוא פיתוח מיומנויות ניהוליות. על הבסיס הזה, ניתן לפתח תכונות מנהיגות אצל המנהל. להלן מספר דוגמאות לתכונות הנדרשות:

  • דוגמא אישית – על המנהל לסגל לעצמו התנהגות מופתית, כזו שתמשוך עובדים אחריו ותגרום להם לציית לו. לא בכדי אמרו חז"ל: "נאה דורש – נאה מקיים".
  • יכולת ביצוע ועשיה במציאות מורכבות – וכל מילה נוספת – מיותרת.
  • יכולת להוביל – למרות שישנה חשיבות לגמישות אצל אנשים בכלל, ואצל מנהלים בפרט, הרי שבמקרים רבים, מנהל נדרש להיות בעל אופי חזק ולדעת להוביל את הארגון לכיוון מסויים, גם אם זה אינו הכיוון אליו נושבת הרוח.

כמו כן, על פי גישות מסויימות, ישנו מרכיב נוסף בתהליך פיתוח מנהלים, המוגדר כמעורבות, או כשותפות. הדבר בא לידי ביטוי בכך שמשתתפי קורס ניהול יכולים, ואפילו נדרשים, לקבוע בעצמם את תכני הקורס. זאת, על פי האמונה כי כאשר אדם, או קבוצה, מקבלים החלטה בעצמם, במקום שההחלטה תהיה מוכתבת "מלמעלה", המוטיבציה לתהליך תהיה גבוהה יותר. זאת, מכיוון שחברי הקבוצה חשים אחריות ומחוייבות לגבי ההחלטה שהתקבלה. הערך המוסף של מעורבות הוא שנוצר שיתוף פעולה אמיתי בקבוצה.

ובאותו עניין, עצם העובדה שתהליך פיתוח מנהלים יוצר בקרב משתתפיו דפוסי למידת עמיתים, קרי, למידה בפורום קבוצתי, מהווה מרכיב חשוב, הטומן בחובו ערך מוסף גבוה. הדבר משרת את הלמידה כשלעצמה, אבל גם נותן למנהל כלים לעשות את אותו הדבר בארגון. במילים אחרות, העמקת ושיפור התקשורת בארגון ממנו הם מגיעים. זהו גם המקום למשתפים להציג בעיה ניהולית בפני כל הקבוצה, ולבקש הצעות ורעיונות כיצד לגשת אליה ולהתמודד איתה. אין ספק שמרכיב זה בתהליך פיתוח מנהלים מעמיק את הקשרים הבינאישיים בקרב משתתפי הקורס. יתר על כן, קרוב לודאי שאותו פורום עמיתים יכול להמשיך ולשרת אותם גם לאחר תום תהליך פיתוח מנהלים.

מרכיב נוסף אליו יש להתייחס בהקשר של פיתוח מנהלים הוא אפקטיביות. במילים אחרות, קורס ניהול אמור להתאים לאופי המשתתפים ולצרכיהם, הן מבחינת התכנים שהוא מקנה, והן מבחינת סגנון הלמידה וההדרכה שבו. לפיכך, אפקטיביות מושגת במגוון דרכים:

  • שימוש באמצעי למידה מגוונים: מצגת אינטראקטיבית, קטעי וידאו, שאלונים לאבחון עצמי, דפי עבודה, תרגילים (בכתב ובע"פ), משחקי תפקידים, דיונים קבוצתיים. כל זאת, במטרה להתאים את תכני מסלול פיתוח מנהלים לסגנונות הלמידה האישיים של כל משתתף.
  • דגש על יישום החומר הנלמד בסיטואציות אמיתיות, "מהשטח": עידוד יישום מעשי ומיידי של התרגילים וההמלצות הניתנים במהלך קורס ניהול. כמו כן, משתתפי מסלול פיתוח מנהלים מתבקשים להביא אל הקורס דוגמאות חיות, ממקרים שקרו להם במסגרת העבודה.
  • מתן שיעורי בית ותרגילים לעבודה גם מחוץ לשעות הלימוד.

על פ מרבית הגישות עליהן מבוסס פיתוח מנהלים, העבודה כרוכה במידה רבה של תרגול – משחקי תפקידים, דפי עבודה, שיעורי בית ודיונים קבוצתיים. דבר זה ממחיש ומוכיח את האמור לעיל, על פיו איש אינו נולד מנהיג, אלא רוכש תכונה זו במהלך חייו. קורס ניהול, אם כך, נמשל לאהבה: המנהיגות, כמו אהבה בין שני אנשים, אינה צומחת מיד. היא דורשת מחוייבות, עבודה קשה, פתיחות ולמידה מתמדת. אלו היסודות להצלחתה של אהבה, וגם להצלחתו של מנהיג. אין ספק כי הנכונות לאתגר עוברת כחוט השני בין כל המרכיבים אשר הוצגו במאמר זה, הסבלנות והידיעה שהדברים הטובים באמת אינם נבנים ביום אחד, ובלי מאמץ.


קרא/י במאמרים בנושא פיתוח מנהלים או קורס ניהול: