קורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים: "חדשנות המחר"

בקורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים הנקראת "חדשנות המחר" המשתתפים אשר ייבחרו לתכנית, נציגים מכלל המחלקות בחברה,  ילמדו ויתרגלו כלים מעולם הבינה המלאכותית, הם יבחנו את הדרכים ליישם אותם בארגון ויקבלו כלים וליווי להטמעתם כסוכני חדשנות והצלחה. בינה מלאכותית הופכת במהירות לאחד התחומים החשובים והמבטיחים ביותר עבור עסקים וארגונים. 

על פי דוח של מקינזי, יישומי בינה מלאכותית יכולים להגדיל את התפוקה העסקית הגלובלית בלמעלה מ-1.2 טריליון דולר עד שנת 2030. גם בישראל ניתן לראות עלייה משמעותית בהשקעות בבינה מלאכותית - כך למשל 208 מיליון דולר הושקעו בשנת 2020, עליה של 20% משנה קודמת. בינה מלאכותית גם משפיעה בצורה משמעותית על תפוקות הארגון, הרווחים, שיטות הניהול והיעילות של הצוות ועוד. 

קראו בקצרה על 30 ממצאים שערכנו מעשרות מאמרים ומחקרים המוכיחים את התועלת בשילובה של בינה מלאכותית בארגון: 

בינה מלאכותית: הנתונים נחשפים!

על מנת לנצל את ההזדמנות בפיתוח המואץ בארגונים ולפתח יכולות בינה מלאכותית, אנו מציעים קורס ייעודי בן 8 מפגשים לנציגים מכל המחלקות בחברה. במסגרת קורס בינה מלאכותית, המשתתפים יעברו תכנית לימוד ותרגול מואצת ובסופה – יהיו לסוכני שינוי וחדשנות בחברה על כל מחלקותיו ואגפיו. 

"קורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים – "חדשנות המחר" יקנה מיומנויות מעשיות בבינה מלאכותית ויאפשר שילוב יישומים בתהליכים ומוצרים של הארגון. 

קורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים בנוי לאורך שלושה שלבי לימוד עיקריים

 • שלב 1:הכרות עם כלים בבינה מלאכותית - בשלב זה המשתתפים בקורס ילמדו על הכלים והטכנולוגיות העדכניים ביותר של בינה מלאכותית הקיימים כיום בשוק ואשר רלוונטיים לעולמות התוכן של הארגון.
 • שלב 2:תרגול מעשי - בשלב זה משתתפי הקורס AI בינה המלאכותית לחברות ולארגונים יתרגלו שימוש מעשי על מנת לרכוש ניסיון ומיומנות ביישומם ולשפר את הביצועים המקצועיים שלהם בעבודה ובארגון. נתרגל מיומנויות בניתוח נתונים, הסקת מסקנות וניתוח אסטרטגי, פיתוח מצגות, פרקטיקות ניהול זמן ומשימות, שיטות תקשורת ושיפור השירות, כלים להגדלת מכירות וכו' וכל אלו בעזרת בינה מלאכותית.
 • שלב 3:בניית פרויקט הטמעה בצוות, מחלקה או בארגון - בשלב האחרון כל משתתף בקורס AI בינה המלאכותית לחברות ולארגונים יציג פרויקט מעשי להטמעת אחד או כמה מהכלים שנלמדו במחלקה שלו. בחלק זה, המשתתפים יממשו את החזון של הקורס לקדם חדשנות באמצעות הטמעה של בינה מלאכותית וכלים בארגון, שלב זה ילווה בעזרת מנטור מקצועי מטעם "משכוכית ייעוץ והדרכהלצד עבודה משותפת עם מנהלי הצוות בארגון.

סילבוס תכנית ההדרכה בקורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים

קורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים – "חדשנות המחר" יורכב מ-8 מפגשים בני 3 שעות כל אחד כאשר בין המפגשים המשתתפים יקבלו משימות ותרגולים ללימוד, יישום והטמעה. בין היתר, המשתתפים שנבחרו לתכנית יתרגלו גם עבודה עם עמיתים בצוות להטמעת הכלים כבר בהתחלה ובליווי מנטור מקצועי! 

מפגש 1 סדנת AI בינה מלאכותית: הכרות עם עולם הבינה המלאכותית 

 • מבוא וסקירה היסטורית של בינה מלאכותית: ההיסטוריה, ההתפתחות והיישומים המובילים.
 • הכרות עם המונחים היסודיים והגישות השונות בתחום הבינה המלאכותית.
 • הבנת הפוטנציאל של בינה מלאכותית לשיפור העסקי והתפוקה בארגונים.
 • חשיפת כלים ראשוניים בבינה מלאכותית.

מפגש 2 בקורס AI בינה מלאכותית: טכנולוגיות וכלים בבינה מלאכותית שחייב להכיר! 

 • לימוד ותרגול טכנולוגיות עדכניות בתחום הבינה המלאכותית.
 • ניסוח פרומטים PROMT בבינה מלאכותית ככלי מרכזי להצלחה!
 • השוואת בין כלים שונים ובחירת הכלים הרלוונטיים לארגון, לחטיבה ולצוותים.
 • דוגמאות ליישום והטמעת הכלים בשוק ובתעשייה הגלובאלית.

מפגש 3 בקורס AI בינה מלאכותית: ניתוח נתונים בארגון והסקת מסקנות בעזרת כלים מבינה מלאכותית וחשיבה ביקורתית 

 • הבנת תהליך הניתוח המבני והפרמטרים המשמשים בו לשיפור תהליכי הסקת מסקנות.
 • פרקטיקה בניתוח נתונים ממחלקות הארגון, לקוחות, אסטרטגיה ארגונית וכד'.
 • הסקת מסקנות אסטרטגיות מהנתונים ובניית תכנית אסטרטגית.
 • חשיבה ביקורתית בשימוש בבינה מלאכותית – סכנות, אבטחת מידע וניהול הידע.

מפגש 4 בקורס AI בינה מלאכותית: יישום בינה מלאכותית במשימות יומיומיות 

 • שימוש בבינה מלאכותית בתחום ניהול הזמן והמשימות.
 • יישום בכלי ניהול מידע ושימור משאבים בארגון.
 • הכנת דו"חות ומצגות אוטומטיים בעזרת בינה מלאכותית.

מפגש 5 בקורס AI בינה מלאכותית: חדשנות והתפתחות בעזרת בינה מלאכותית ובחירת פרויקט חדשנות 

 • איך נקדם חדשנות וחשיבה חדשנית בארגון בעזרת הטכנולוגיה מבינה מלאכותית.
 • שימוש בבינה מלאכותית לצורך פתרון בעיות מורכבות, חדשנות ארגונית וקידום פרויקטים.
 • דוגמאות לחדשנות קיימת ושיטות עבודה חדשניות.
 • בחירת פרויקטים לחדשנות ארגונית וטכנולוגית של המשתתפים – בשיתוף המנהלים הישירים.

מפגש 6 בקורס AI בינה מלאכותית: הטמעת פרויקטים בארגון 

 • הצגת פרויקטים מעשיים להטמעת בינה מלאכותית בארגון.
 • פיתוח תוכנית עבודה ומימוש לפרויקטים, בליווי המנהלים הישירים.
 • עבודה משותפת עם מנהלי הצוות להבטחת הטמעה יעילה.
 • קביעת תכנית מנטורינג למשתתף להטמעה מוצלחת של הכלים.

מפגש 7 בקורס AI בינה מלאכותית: כישורי חשיבה בחדשנות טכנולוגית בארגון 

 • חשיבה יצירתית וניהול פרויקטים בבינה מלאכותית
 • חשיבה ביקורתית, זיהוי סכנות ואבטחת בזמן שימוש בבינה מלאכותית
 • אימוץ דפוסי חשיבה חדשניים לפיתוח וקידום ארגוני תמידי.

מפגש 8 בקורס AI בינה מלאכותית: סיכום הקורס, הצגת פרויקטים ותכנית עבודה שנתית 

 • הצגת הפרויקטים והישגי ההטמעה בפני צוות הקורס והמנטור.
 • משוב וסיכום סופי על הקורס והטמעתו.
 • סיכום הלמידה והתוצאות המרשימות שנרכשו בקורס בינה מלאכותית בארגון – חדשנות המחר

כמה משתתפים יכולים להיות בקורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים?

אנו מקווים לגבש קבוצה בת 12 משתתפים ב"קורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים – חדשנות המחר" אשר יהוו נציגות לכלל המחלקות בארגון. 

הרכב המשתתפים בקורס AI הבינה המלאכותית הוא מרכיב מפתח להצלחתו. אנו שואפים לכלול נציגים מכמה שיותר מחלקות ויחידות בארגון על מנת לאפשר למידה רב-תחומית והטמעה אפקטיבית של הכלים בכל החברה. 

על ידי שילוב נציגים ממחלקות שונות כמו משאבי אנוש, כספים, שיווק, מכירות, שירות, תפעול ועוד, המשתתפים יוכלו להביא פרספקטיבות מגוונות על האתגרים וההזדמנויות בכל תחום. דיון בין-מחלקתי כזה יאפשר זיהוי של יישומים רלוונטיים ופתרונות יצירתיים בראיה ארגונית כוללת אשר תאפשר חדשנות וקידום תהליכי רוחב ואורך להצלחה. 

אופי בחירת המשתתפים לקורס AI בינה מלאכותית יוגדר יחד עם הארגון, ייתכן ונרצה לשלב תהליכי איתור ומיון לקורס. בשלב המסכם של הקורס, המשתתפים יהיו לסוכני השינוי בחברה ויובילו את הטמעת הכלים שלמדו בקורס בינה מלאכותית במחלקות שלהם באופן ישיר ובעזרת פרויקט שייפתחו ועל כן, עליהם להיות בעלי חזון, כישורים, מוטיבציה ורצון להוביל תהליכים חדשניים בארגון ולאורך זמן. 

בוגרי התכנית יקבלו תעודת בוגר "קורס AI בינה מלאכותית – חדשנות המחר" בחתימת מנחי הקורס, המנהל הישיר וד"ר יניב שנהב.

מנחי הקורס ומנטורים בקורס AI בינה מלאכותית לחברות לארגונים – חדשנות המחר: מנחי הקורס והמנטורים המקצועיים מהווים חלק מרכזי בתהליך ההדרכה והלמידה בקורס AI בינה מלאכותית לחברות ולארגונים. הם משמשים כמובילים, מדריכים, וגם מספקים תמיכה והנחיה למשתתפים בכל השלבים השונים של הקורס. מנחי הקורס הם אנשי מקצוע מעולם הייעוץ הארגוני ועם התמחות בתחום הבינה המלאכותית ובעלי הבנה רחבה ועמוקה בתחום. הם מתקשרים את התיאוריה והידע למעשה, ומעניקים למשתתפים את הידע התיאורטי והכלים המעשיים הנדרשים להם כדי להצליח בפרויקט הטמעה בצוות. 

למה "קורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים הוא מרכיב חשוב שיוביל את הצוותים שלך קדימה? 

 • פיתוח יכולות ומומחיות בתחום - קורס AI בינה מלאכותית יקנה לעובדים ידע מעמיק ומיומנויות מעשיות בתחום, מה שיאפשר לארגון לפתח יכולות בינה מלאכותית. מחקר של MIT מצא שהכשרה בבינה מלאכותית מגבירה את המומחיות של עובדים ב-47% (MIT Report on AI Training, 2019).
 • האצת חדשנות - בינה מלאכותית מזרזת חדשנות ופיתוח מוצרים חדשים. קורס AI בינה מלאכותית יסייע למינוף היכולות הללו. מחקר של Accenture מצא קשר ישיר בין השקעה בבינה מלאכותית לקצב חדשנות מואץ (Accenture Research on AI and Innovation, 2020).
 • אופטימיזציה וחיסכון - בינה מלאכותית יכולה לשפר תהליכים ולהפחית עלויות. קורס AI בינה מלאכותית יאפשר ליישם זאת ולהגדיל רווחיות. על פי מחקר של מקינזי, בינה מלאכותית יכולה להגדיל רווחיות של חברות ב-38% (McKinsey Research on AI and Profitability, 2021).
 • יתרון תחרותי - בינה מלאכותית הופכת ליכולת בסיסית בענפים רבים. קורס AI בינה מלאכותית יקנה יתרון תחרותי חשוב בתחום. סקר של בוסטון קונסלטינג גילה ש-75% מהחברות רואות בבינה מלאכותית יתרון תחרותי (Boston Consulting Group Survey, 2020).
 • גיוס ושימור עובדים - הכשרה והשקעה בעובדים באמצעות קורס AI בינה מלאכותית תורמת לגיוס ושימור כישרונות. מחקר של אוניברסיטת הרווארד מצא קשר ישיר בין הכשרת עובדים לשיעורי שימור גבוהים יותר (Harvard Business Review Study, 2022).
 • הרחבת נקודות מבט - למידה בין-מחלקתית בקורס בינה מלאכותית תורמת לחשיבה רחבה ולשיתופי פעולה מיטביים. על פי מחקר של אוניברסיטת סטנפורד, צוותים בין-מחלקתיים מציגים חדשנות גבוהה יותר (Stanford Cross-Department Teams Study, 2021).
 • התאמה אסטרטגית - קורס AI בינה מלאכותית מתאים לאסטרטגיה ארגונית כוללת לאימוץ התחום. סקר של דלויט מצא ש-86% מהחברות רואות בבינה מלאכותית יעד אסטרטגי (Deloitte Global AI Survey, 2022).

קורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים "חדשנות המחר" מציע הכשרה ייחודית בבינה מלאכותית לנציגים מכל רחבי הארגון שלך והוא יקנה כלים מעשיים ליישום טכנולוגיות חדשניות ויכולות ניתוח נתונים מתקדמות. המשתתפים בתכנית ההדרכה יובילו את הטמעת החידושים ביחידות שלהם ויהפכו לסוכני שינוי ומנועי צמיחה, חדשנות והצלחה בארגון. 

אל תחמיצו את הזדמנות להיערך לעתיד ולהאיץ חדשנות באמצעות בינה מלאכותית  

צרו קשר עוד היום לקבלת פרטים נוספים והזמנת הקורס "חדשנות המחר!" של משכוכית ייעוץ והדרכה.

שיטת הדרכה בקורס AI בינה מלאכותית לחברות וארגונים

את הקורס ניתן להנחות בהנחיה פרונטאלית, רצוי עד 15 משתתפים בקבוצה או בכלים מקוונים (כמו ZOOM או TEAMS) ללא הגבלת משתתפים.

צפו בסרטוני בינה מלאכותית והכירו חלק מהכלים שאנחנו מלמדים בסדנה:

הכנת סרטוני הדרכה, שיווק והנחיות באמצעות אווטארים ובינה מלאכותית:

אוטומציה לשיחות מכירה, טיפול בהתנגדויות וסגירת עסקה באמצעות מכונה בינה מלאכותית:

אוטומציה לתיאום פגישה במספרה, שירות לקוחות באמצעות מכונת בינה מלאכותית:

Gemini: Google's Final Answer to OpenAI's ChatGPT Supremacy השינוי הגדול ביותר בעידן המודרני, גוגל ג'מיני! הכלי שישנה לנו את ניהול הזמן, המשימה, עבודת הצוות והניהול השוטף!

CHAT GPT 3.5/4 ג'ט GPT ששינה את העולם!

המתחרה של ג'ט ג'יפיטי מבית גוגל - בארד Meet Bard

 DALL·E 2 / 3 עיצוב תמונות ברמת מעצב על כולל זכויות יוצרים, בעזרת בינה מלאכותית:

ניתוח קבצי פי די אף בכל שפה ולכל שפה, ChatPDF: Use this AI Tool to Chat with any PDF documents


כלי חדש לעיצוב תמונות ובשילוב טקסט - Introduction to Ideogram:

AI העידן החדש של עיצוב מצגות, פליירים ותמונות בעזרת קנווה Canva Create: Introducing Magic Design:

בנה לוגו מקצועי ומרשים, בחינם! Introducing Looka 

ערוך סרטוני הדרכה, פרסומים והזמנות בעזרת דיפ פייק! D ID intro video

הכן מצגת מקצועית ושלמה בדקות ספורות Introducing Tome

אוטומציה להזמנת שולחן במסעדה ושירות לקוחות באמצעות מכונה בינה מלאכותית