ניהוג ומנהיגות ומה שביניהם

ניהוג ומנהיגות ומה שביניהם

מנהיגות וניהול שנים רבות נתפסו כשני מונחים נפרדים כאשר מכל אחד מהם נגזרה פרקטיקה שונה.

התפיסה של "המנהל" היתה כזו של מי שאחראי על הפרקטיקה – הצבת יעדים, תקצוב, ארגון ואיוש, בקרה ופתרון בעיות. ה"מנהיג" לעומת זאת נתפס ככזה שקובע חזון, מניע את אנשיו, יוצר השראה ויוצר תרבות ארגונית שמעודדת את אנשיו לקחת סיכונים.

גם פיתוח מנהיגות ופיתוח מנהלים נגזרו בהתאמה מהגדרת התפקיד והתוכן שיצקו לו – הדרכת המנהל התמקדה בעיקר בשיפור הפרקטיקות הניהוליות ואילו הדרכת המנהיג נעה על מעגלים רחבים יותר של הנעת אנשים לחזון והשראה לעשייה.

ארגון דינמי חייב "מנהל- מנהיג"

כיום, תפיסת הניהול והמנהיגות השתנתה בעיקר כתוצאה מתפיסה ארגונית חדשה הרואה ארגון כיצור יותר דינמי, נתון לשינויים ארגוניים תמידיים שמתאים את עצמו לשוק המשתנה. במצב כזה, מנהל חייב להיות מקצועי, אך גם גמיש שרואה את החזון הארגוני מול עיניו ולשם מוביל את עובדיו. לכן, פיתוח מנהלים חייב לכלול כלים מקצועיים, אך עליו להציע גם כלים מעולם פיתוח המנהיגות.

השאלה הגדולה שעולה היא כיצד ניתן ליישם שילוב זה? פיתוח המנהלים מתמקד בקונסטלציה זו במגוון כלים תחת ארבעה מימדים מרכזיים כאשר הדגש הוא בהדרכה והעצמה של המנהל כאדם וכאיש מקצוע, ובכך להשפיע על המשימה, העובדים איתו והארגון כולו.

1. ניהול עצמי

2. ניהול המשימה

3. ניהול עובדים

4. ניהול בארגון

מכל אחד מהמימדים נגזרים נושאים שונים שלעיתים חופפים ובאים בד בבד בכל אחת מרמות הניהול. הנושאים המרכזיים שחשוב לתת עליהם את הדגש בפיתוח המנהלים הם – סגנונות תקשורת ויישומם בארגון ובהנעת עובדים, חניכה וחונכות בארגון ככלי להעצמה ארגונית, תודעת "תפישת העצמי הפנים ארגונית" ופיתוחה, ניהול זמן אישי וארגוני, ניהול קונפליקטים וגישור, פיתוח צוות וניהול צוות מועצם בארגון והטמעת תהליכי בקרה ומשוב ככלי פיתוח.


קרא/י במאמרים בנושא פיתוח מנהלים או קורס ניהול:

קרא/י במאמרים בנושא אימון מנהלים: