מנהיגות של מונהגים – מנהיג בדמות הקבוצה

מנהיגות של מונהגים – מנהיג בדמות הקבוצה

הגישה הדומיננטית בספרות העוסקת במנהיגות היא זו המרוכזת במנהיג- leader centered. גישה זו בוחנת את תכונותיו של המנהיג ופעולותיו. לכן, פיתוח מנהיגות בגישה זו דן בפיתוח המנהיגים. ההתמקדות במקרה זה תהיה בעיקר בהשפעת תכונות המנהיגים והתנהגויותיהם על המונהגים, הקבוצה והארגון. מכאן שהארגון צריך להשקיע בבחירת האנשים הנכונים לתפקידי מנהיגות ופיתוח מיומנויותיהם. על גישה זו, החל מסוף שנות השמונים עם עליית תיאוריות המנהיגות החדשות, החלו לעלות ביקורות מכיוונים שונים.

חלק טענו כי גישה זו מפריזה בחשיבותם של הבודדים המנהיגים וחלק טענו כי גישה זו מעצימה את המיתוס ההרואי של המנהיגות, מפתחת תלות ומעצימה את המנהיגים. בעקבות זאת, החלו להתפתח בהיבט התיאורטי גישות המדגישות את תפקיד המונהגים בתהליך פיתוח המנהיגות. גישות אלו מפתחות את המונהגים ומעצימות אותם. הטענה היא כי מיקוד במונהגים יוביל למנהיגות ומנהיג אפקטיביים יותר.

למי אני שייך? מרכזיות הקבוצה למנהיג

הרעיון שעומד מאחורי גישות מנהיגות מוכוונות מונהגים, מבוסס על גישות פסיכולוגיות שעוסקות ב'זהות חברתית' שטוענות כי אנשים מזדהים עם קבוצה לצורך הגדרת הזהות האישית שלהם (ה-Self ) ומייחסים לעצמם את תכונות הקבוצה. כלומר, חבריה של קבוצה מחפשים מקום להשתייך אליו לצורך הגדרה עצמית. כאשר אנשים מציגים עצמם הם תמיד יגדירו את קבוצת השייכות החשובה והרלבנטית להם – אני סטודנט, תל- אביבי, עובד בחברה X, מהנדס וכו'. הגדרה זו תוחמת את קבוצת השייכות וגם מגדירה מי לא שייך אליה – דבר שלרוב מעלה את הסטאטוס של הקבוצה (אני עובד בחברה X ואני יודע שיש הרבה שלא הצליחו להתקבל אליה…).

הקבוצה פעמים רבות גם תשפיע על גיבוש ועיצוב העמדה של החברים שבה. בייחוד במצבים של חוסר וודאות חברי קבוצה יסתכלו פנימה ויחפשו תשובות ודברים ברורים יותר. במצב כזה, חברי הקבוצה יהיו פתוחים יותר מראש לקבלת עמדות ומעשים פנים קבוצתיים, מסרים פנים קבוצתיים יקבלו יותר תשומת לב, מסר מעורפל פנימי יועדף על כזה שמגיע מבחוץ ומסר פחות מקובל או "נורמטיבי" יתקבל ביתר קלות מתוך הקבוצה מאשר מחוצה לה. במילים אחרות למסר שיבוא מתוך הקבוצה בד"כ תהיה השפעה גדולה יותר וקבלה פשוטה יותר על ידי חברי הקבוצה.

איך כל זה קשור למנהיגות?

המיקוד שלנו הוא במנהיגות מוכוונת מונהגים ולכן, בסיטואציה קבוצתית/ארגונית, ככל שמנהיג יהיה קרוב יותר למודל החברתי – לתכונות ולאמונות שהקבוצה משייכת עצמה, כך הוא יתקבל על חברי הקבוצה, יזוהה עם האינטרסים שלה ויהיה בעל יכולת שכנוע והשפעה רבים יותר, היות והקבוצה נותנת בו אמון כ"אחד משלהם". מנהיגות כזו תוכל להיות אפקטיבית בשל העובדה שהמנהיג מצליח על ידי הזהות הקבוצתית ליצור קשר בין מושג העצמי של המונהגים למשימה, לקבוצה ולעצמו. ביצירת קשר זו, מונהגיו ילכו אחריו ויתרמו לקבוצה מתוך מוטיבציות של ביטוי עצמי, הערכה עצמית, רצון בשיוך חברתי ועוד.

ובמילים פשוטות יותר –

  • מנהיג שהוא בדמות המודל הקבוצתי יהיה בעל השפעה גדולה יותר
  • אנשים מקשיבים יותר למי שהם נמשכים אליהם, ולכן מי שקרוב יותר למודל הקבוצתי יזכה למשיכה, אהדה והקשבה
  • מנהיג בדמות המודל הקבוצתי ייתפס ויקבל אמון ממי שמחויב לקבוצה, כמחויב גם הוא לאינטרסים ולטובת הקבוצה

אבל, איך עושים את זה?

כדי שמנהיג מוכוון מנהיגים יהיה אפקטיבי, עליו ליצור קבוצה או להשתייך לאחת. הדבר המרכזי שעליו לעשות אחר כך הוא להבין מה מאפיין את הקבוצה. חשוב להבין, איפיון קבוצה אינו רק הדברים הכתובים שלה – סביב מה הקבוצה מתאגדת ומה התפקיד שלה, אלא גם הקודים החברתיים, השפה והאמונות שלה. הקבוצה רוצה להרגיש שהמנהיג מסמל בשבילה את מה שהקבוצה אמורה להיות גם אם לא כל אחד מחברי הקבוצה כזה. כך, ירגישו חברי הקבוצה שגם אם הם "סוטים" מהאידיאל, המנהיג עדיין שם בדמותו.

1. אני אחד משלכם

אם נסתכל על מסע הבחירות של ברק אובמה נראה כי אחד הדברים עליהם הוא ביסס את מנהיגותו הוא היותו "אחד משלהם" – אחד מהאומה האמריקאית על כל המשתמע מזה. לאמריקאים אובמה מסמל את החלום האמריקאי בהתגלמותו. סיסמת הבחירות של אובמה "yes, WE can" – משדרת בפירוש – אני אחד מכם ואנחנו יחד נביא לשינוי.

צריך לזכור במנהיגות מוכוונת מונהגים כי הדגש הוא על מנהיג שהוא חבר קבוצה. עם חבר קבוצה קל להזדהות ולהרגיש מחויבות ושייכות. לכן, המנהיג צריך לנטוע תחושה בקבוצה כי הוא, לכאורה, ממש איתם. דוגמאות לכך אפשר לראות בצבא בקצינים שאוכלים בחדר האוכל של החיילים ולא של הקצינים ובארגונים אפשר למצוא מנהלים שבאים לפגישות או סיורים במחלקות שונות עם ג'ינס וטי שירט (dress down).

2. יצירת איום חיצוני

פעמים רבות גאוות יחידה וגיבוש זהות קבוצתית נעשים באמצעות הדגשת ה"אחר" , כלומר – מי אני לא?בצבא תופעה זו מאוד בולט בין יחידות, אבל גם בארגונים אנחנו מוצאים את גאוות יחידה שניזונה מהגדרת הקבוצה דרך שלילת האחר. מנהיג שרוצה לחזק את מעמדו בקבוצה יכול לעשות זאת גם באמצעות יצירה או הדגשה של האיום החיצוני. מכיוון שהמנהיג הוא האידיאל הקבוצתי, הדגשת האחר ויצירת תחרותיות, תחזק את מקומו ומעמדו בקבוצה שלו ותחזק גם כן את הקבוצה עצמה, סביבו.

3. דוגמא אישית

המונח דוגמא אישית או הצבת מופת אישי נשמעים לרבים מאיתנו כקלישאה או כמשהו שישירות מתקשר לעולם צבאי. אולם, במנהיגות מוכוונת מונהגים דוגמא אישית היא אבן יסוד. המנהיג נבנה ממונהגיו. הם תמיד מסתכלים עליו ובוחנים האם הוא עומד בציפיות שלהם, האם הוא באמת ראוי להיות זה שייצג את הקבוצה. מנהיג טוב גם ידע לשווק עצמו ולהדגיש את הדברים שהוא עושה בדמות הקבוצה. אם בקבוצה קיימים ערכים, הישגים, הרגלים או מאפיינים מסוימים, המנהיג צריך להראות לקבוצה כי הוא הראשון שעומד בכללים ובמסגרות אלו. זו גם אחת הדרכים שלו להשפיע על הקבוצה לפעולה.

4. מציאה/ יצירה של אלמנטים של חוסר וודאות

תקופות של משבר או אי וודאות הן כאלו בהן מחפשים ביטחון ומישהו להיתלות בו. בתקופות כאלו העיניים יופנו אוטומטית למנהיג. מנהיג שהקבוצה רואה בו כמייצגה ועמוד הטווח שלה יהיה כזה שהקבוצה תסמוך עליו יותר ותלך בעקבותיו. לכן, בתקופות כאלו על המנהיג להבליט את מנהיגותו יחד עם הבלטת זהותו הקבוצתית ולטעת בקבוצה תחושה כי ביחד יוכלו לעבור את המשבר וכי הוא ימצא את הדרך לפיתרון.

מה עושים כאשר יש כבר קבוצה וצריך למצוא מנהיג?

לא אחת מנהלים צריכים לבחור אחד מחברי הצוות לקידום. לרוב, קידום יעשה על פי הישגים מקצועיים בלבד, אך לא ניתן להתעלם גם מהיכולת של המנהל החדש להתקבל על ידי מנוהליו העתידיים. כאן, מנהיגות מוכוונת מנהיגים נותנת פרספקטיבה חשובה, משמעותית ויסודית קצת יותר.

אין ספק כי בתחום הניהול יש צורך שמנהיג יהיה מקצועי, בעל ידע בתחומו ובעל יכולות לזהות צרכים בסביבה משתנה ולתת להם מענה. אולם, פעמים רבות להיבט החברתי יש משמעות אפילו יותר ממה שנראה ועליו יכולים מנהלים ליפול ולקום. מינוי מנהל חדש צריך לקחת בחשבון שעליו להיות מנהיג המקובל על הקבוצה, ושזו רואה אותו כמייצגם ומזדהה איתו (עם כישוריו, עמדותיו, ניסיונו וכו'). למנהיג זה מראש יהיה קל יותר, היות וההשפעה שלו על הקבוצה תהיה גבוהה, המסרים שלו ייקלטו ויתקבלו יותר בברכה והאמון בו יהיה גבוה יותר. לצורך זיהוי מנהיג זה ישנם כלים פשוטים יחסית שלא דורשים מורכבות גדולה, כמו מבחן הערכת חברים (סוציומטרי), שאלונים, שיחות חתך ועוד.


*המאמר מבוסס על מאמרם של Daan Van Knippenberg and Michael A. Hogg – A Social Identity Model of Leadership Effectiveness in Organizations

ליצירת קשר עם חברת משכוכית ייעוץ והדרכה למנהלים אנא לחץ/י כאן, או צלצלי/י עכשיו: 072-2500344

משכוכית - ייעוץ והדרכת מנהלים, חברה מובילה בתחום פיתוח מנהלים בכל הדרגים, סדנאות מנהלים, קורס ניהול, אימון מנהלים וכן, באתר משכוכית חנות למנהלים המציעה למכירה סל מוצרים וכלים להצלחה, ביניהם ערכות הדרכה למנהלים וספרים למנהלים ללימוד מיומנויות ולתרגול עצמי!קרא/י במאמרים בנושא פיתוח מנהלים או קורס ניהול: