מחזון מקצועי לתוכנית עבודה בתוכנית קהילתית


מחזון מקצועי לתוכנית עבודה בתוכנית קהילתית

בנייה של תוכנית ליוזמה קהילתית דומה לתוכנית עסקית, אלא שזו שונה בחזונה הקהילתי ובקביעת קווי ההצלחה המבוססים על ערכים איכותיים ולא כלכליים של רווח והפסד. בדומה לכול יוזמה – עסקית או קהילתית – תכנון נכון ומפורט, על מרכיבי הפרויקט בהיבטים חינוכיים, כלכליים וארגוניים, מהווה מצרך חשוב והכרחי להפיכת חזון מקצועי לתוכנית עבודה ממשית. המסמך הבא מפרט בנקודות קצרות את השלבים בבניית יוזמה קהילתית משלב החזון ועד הפעלתו.

תוכנית פרויקט מלאה כוללת בתוכה 15 פרקים, באמצעותה מתוכננים שלבי הבנייה הארגונית, החינוכית והכלכלית של היוזמה. תוכנית היוזמה הקהילתית תשמש אתכם כיוזמים בודדים או כצוות עוד בשלב כתיבתה; בעיצוב החזון, מטרות התוכנית ויעדיה.

השלבים:

 • עיצוב חזון: מהו החזון החברתי העומד בבסיס היוזמה? מהו "כוכב הצפון" המנחה את היזמים בבניית הפרויקט ויישומו? בחזון תבוא לידי ביטוי השאיפה הערכית, חברתית וחינוכית הרחבה ביותר במסגרת הפרויקט, ולחזון זה, לאחר שיגובש יגויסו ויחוברו משתתפים, מדריכים תורמים וארגונים.
 • מיפוי קהילתי: מהי הקהילה הרחבה שבה אנו מעוניינים ליישם את היוזמה? האם היא מדינית, עירונית או שכונתית? מה הרקע ההיסטורי שלה? כמה תושבים? מהו פילוחם החינוכי? כלכלי? תעסוקתי? משפחתי? מהן הסיבות להיווצרות הצרכים שעליהם אנו מבקשים לענות בחזון היוזמה? מהם נתוני הפשיעה? האם נעשו מחקרים סוציולוגיים?
 • בחינת הצרכים המהותיים בקהילה המיועדת והמענה הקיים:

א. מהם הצרכים הקהילתיים הרחבים ההכרחיים? מהם הצרכים על פי פילוח גילאי?

ב. בחינת העמותות והיוזמות הקיימות העונות לצרכים שמופו.

ג. בחינת אפשרות שילוב עם יוזמות קיימות או בחירה בבניית יוזמה חדשה.

 • בחינת החזון אל מול הצרכים הקהילתיים וכתיבת תוכנית עבודה. האם תהליך הלמידה עד כה תרם לנו בעיצוב החזון? האם אנו מעוניינים לשנותו או להתאימו?
 • תיאור היוזמה. מהי היוזמה? מה הרעיון העומד בבסיס העשייה?

א. קהל יעד: מי הוא קהל היעד? מה חתך הגילאים? מהם התנאים ההכרחיים על מנת להשתתף בפרויקט? מהו הרקע האישי, משפחתי, גילאי, חינוכי של המשתתפים המיועדים?

ב. מטרות: נסחו את מטרות היוזמה, כפי שנגזרות מהחזון. סדר המטרות יירשם מהמטרה הרחבה ביותר לממוקדת ביותר.

ג. מפעילים בקהילה: מי יהיו המפעלים\ מדריכים ביוזמה? מה הרקע ההכרחי? האם נדרשת השכלה או ניסיון? כיצד יגויסו? כיצד יתוגמלו? באיזו מסגרת?

א. פירוט המבנה הארגוני של הפרויקט. מי מנהל? כמה רכזים? כמה מדריכים? עובדים? מתנדבים? מהו המבנה הקבוע של הארגון? היכן עובדים? באיזה מסגרת?

ב. כלים והגדרות למדידה והערכת הפרויקט. מה יחשב להצלחת הפרויקט ומה לכישלון? מהם הקריטריונים באמצעותם תימדד הצלחה? מי יבחן את מידת הצלחת הפרויקט ביחס למטרות ולקריטריונים שהוגדרו? אחת לכמה זמן?

 • ניהול כספי, ומאזן כלכלי ליישום היוזמה.

א. מהו הסכום הראשוני ההכרחי להפעלת היוזמה? מהו התקציב ההכרחי להפעלתו בפועל? יש לחשב הוצאות עובדים, כלליות, חינוכיות, משרדיות וכו'.

ב. מהם מקורות ההכנסה – מהי ההערכה למקורות הכנסה? האם גיוס תורמים, תקציבים, דמי השתתפות וכו'.

ג. מבנה ארגוני כלכלי. האם במסגרת זו ראוי להירשם ברשם העמותות כעמותה רשומה, האם כפרויקט עצמאי תחת עמותה קיימת וכו'.

 • תוכנית עבודה. תכנון פעילות ויעדים לפי זמנים: בשלב זה יש לכתוב תוכנית עבודה לפי חלוקת אחריות, זמנים ויעדים. מה קורה? מי אחראי? מתי? ומה עושים אם היעד לא הושג. כמו כן, על כול יעד יש להציב אלטרנטיבה במקרה ונתקלים בקושי בהגעה אל היעד, יש להגדיר שתי נקודות משמעותיות:
 • נקודות אור אדום ונקודות אור ירוק: בסמוך לכול יעד יש להגדיר "קו אדום", קרי- אם היעד איננו מושג אין להמשיך הלאה לשלב הבא, ונקודת אור ירוק המאפשרת המשך בניית התוכנית. כך למשל, ניתן להגדיר שלפני שמגויסים 5 מדריכים מתאימים לפרויקט, אין להמשיך הלאה לפני כן, לא ניתן אור ירוק לשלב הבא והוא גיוס משתתפים.
 • נקודת "חזור" ונקודת "אל-חזור". על היוזם או הצוות ביוזמה להגדיר נקודות חזור ונקודות אל-חזור בתהליך בניית הפרויקט ובשלבי יישומו. האם יש גורם או מקרה אשר יגדיר "נקודת חזור" כלומר, וויתור על היוזמה, וכן, האם ישנו שלב שממנו מחליטים שממשיכים בכול מקרה. מהם התרחישים האפשריים לכול אחד מהתחומים במהלך יישום הפרויקט?
 • תכנון לטווח ארוך – יש לכתוב את אותו התהליך לפי יעדי זמן: בטווח השנה הקרובה, בעוד שלוש שנים וחמש שנים.
 • שיווק – מהו המערך השיווקי של היוזמה בפני המשתתפים, מדריכים ותורמים אפשריים? מהי המתודה השיווקית? מהו המסר העיקרי? באיזה כלים ובאיזה תקציב יערך השיווק?
 • נקודת התחלה – מהו השלב המוגדר כ"נקודות התחלה". מה מחייב שיהיה קיים לפני גיוס המשתתפים ותחילת הפעילות ומה ניתן לקיים, להעשיר ולהעצים תוך כדי פעילות.
 • גיוס משתתפים. איזה משתתפים מגייסים לפעילות, מתי ובאיזה אופן. באיזה שלב ייערך גיוס המשתתפים.
 • נספחים. בנקודה זו יש להוסיף לתוכנית כול מסמך חשוב ורלוונטי ליוזמה. כמו כן, אם בכוונתכם לפנות לתורם, לגורם מוניציפאלי או לעמותה כלשהי, יש להכניס בנספחים גם רקע אישי של היוזמים (קו"ח, ניסיון, השכלה וכו'). בהנחה שהמסמך כולו יירשם באופן קצר וענייני, בשלב הנספחים ניתן להוסיף הרחבות לעיון והעשרה הכוללים את התהליך והממצאים הרחבים בכול אחד מהשלבים.
 • תקציר מנהלים. בסוף התהליך יש לנסח תקציר מנהלים, במספר פסקאות המסכם בקצרה את כלל הרעיון, החזון היעדים והדרך להשגתם. מטרת תקציר המנהלים היא לחשוף את המעיינים בתוכנית לרקע הכללי שלה על כול שלביה בקצרה. לאחר ניסוח תקציר המנהלים יש להציבו בראש ההצעה.
 • תחילת הפעלת תוכנית העבודה. וודאי נוכחתם שזהו תהליך לא פשוט, ארוך ומלמד, אך הכרחי ביותר על מנת להפוך חזון כללי לתוכנית עבודה רצינית ופעילה. בהצלחה!


ליצירת קשר עם חברת משכוכית ייעוץ והדרכה למנהלים אנא לחץ/י כאן, או צלצלי/י עכשיו: 072-2500344

משכוכית - ייעוץ והדרכת מנהלים, חברה מובילה בתחום פיתוח מנהלים בכל הדרגים, סדנאות מנהלים, קורס ניהול, אימון מנהלים וכן, באתר משכוכית חנות למנהלים המציעה למכירה סל מוצרים וכלים להצלחה, ביניהם ערכות הדרכה למנהלים וספרים למנהלים ללימוד מיומנויות ולתרגול עצמי!


קרא/י במאמרים בנושא אימון מנהלים:

קרא/י במאמרים בנושא ניהול זמן, ניהול המשימה ותכנית העבודה: