קורס מנהלים

המונח "משכוכית" משורש מ.ש.כ מתאר את "הכבשה העומדת בראש העדר ומושכת אחריה את שאר חברי הקבוצה". במהלך שנות פעילותינו בחברת משכוכית לייעוץ והדרכת מנהלים, עסקנו רבות במחקר, פיתוח והנחיית תכנים לפיתוח מנהלים וקורס ניהול למנהלים ולהענקת כלים למנהלים ולקבוצות ניהול לעיסוק בניהול ומנהיגות אישית, חברתית, עסקית וציבורית. קורס מנהלים המוצע מטעמינו עוסק בשלושה שלבים מרכזיים, השלב הראשון בוחן את מרכיבי הזהות אישיים, הערכיים והמקצועיים של המשתתף ("מאין אני בא"), השלב השני בודק את החזון, היעדים ופיתוח תכנית העבודה למימושו ("לאן אני הולך")  והחלק השלישי מתמקד במתן כלים מקצועיים ויישומיים למימושו. ("איך אני מנהל זה"). קורס למנהלים בהנחיתנו משולב גם עם חלק מעשי הכולל  תכנון, ביצוע וליווי פרויקט ניהול יישומי הקשור למטרות הארגון המזמין.

  • לרכישת אימון אישי למנהלים בחנות למנהלים באתר,לחץ כאן!
  • לרכישת קורס פרזנטציה אפקטיבית למנהלים באימון אישי1/1, לחץ כאן!
  • לרכישת קורס ניהול זמן למנהלים באימון אישי 1/1, לחץ כאן!

תהליך הקורס מנהלים שלנו

קורס ניהול למנהלים בהנחיית "משכוכית ייעוץ והדרכת מנהלים" נפרש בדרך כלל על פני שמונה שערים העוסקים במגוון המיומנויות והתהליך ההכרחי ללימוד ותרגול של מיומנויות בניהול ומנהיגות יוזמת ואפקטיבית. השערים המפורטים להלן מהווים שלד חינוכי להכשרת מנהלים ובאופן טבעי, קורס מנהלים יותאם לצרכים של הארגון ולמטרותיו.  פירוט התכנים המוצע בשערי הקורס מפורטים להלן:

קורס למנהלים שער 1 - גיבוש ובניית צוות, זהות אישית, ניהולית וקבוצתית 

הדיון בזהות האישית של כל אדם הינו קריטי לעיצוב דמותו כמנהל, מוביל ומנהיג.  זהות מורכבת, ויציבה היא בסיס לקיום חזון, לחשיבה ערכית ולהובלת אנשים, פרויקטים ארגוניים, עסקיים או ציבוריים. בשער זה בקורס ניהול למנהלים זה נבחן את מרכיבי הזהות האישית של המנהלים בתכנית, נעמוד על הרקע לעיצוב הרכיבים בזהות ובחינת השייכות האישית של כל אחד בקבוצה למעגלי הסביבה האישית, המקצועית והארגונית.  

קורס מנהלים שער 2 - חזון ובניית תוכנית עבודה שנתית

עיצוב חזון מקצועי הוא חלק מרכזי בפיתוח מנהלים, במיומנויות ניהול ובמנהיגות יוזמת. פיתוח חזון משמעותי להבהרת סגנונות מנהיגות שונים ויישומם, ללמידת הצרכים ומשאבי הקבוצה, תוך מתן כלים לבניית תוכנית עבודה שנתית בתפקידי ניהול. בשער זה בקורס ניהול למנהלים זה נבחן את  הסביבה שבה יבקשו המשתתפים לפעול ולהוביל, נשאל מהם הצרכים החיוניים בסביבה הארגונית והמקצועית ומהם היעדים האישיים, הצוותיים והארגוניים שירצו לממש? כמו כן, בשער זה בקורס למנהלים נעניק כלים לכתיבת תכנית עבודה, תכנית עסקית והגדרת יעדים ברורים בטווחי זמן.

קורסים למנהלים שער 3 - מנהיגות ותפיסת התפקיד הניהולי

בחלק זה נבקש לתת כלים יישומיים במנהיגות ובניהול להובלת פרויקטים ועשייה, נלמד ונעמוד על הצורך בהתאמת סגנון המנהיגות למצבים ולעובדים שונים, נעמיק בסגנון מנהיגות מעצבת ובסגנון מנהיגות מתגמלת, נבחן התאמות בין סגנונות מנהיגות למודלים בניהול נעניק למשתתפים כלים לניהול פרויקט וליצירת עבודת צוות משמעותית, יעילה וחיובית בהתאם לסגנון המנהיגות ולתפיסת התפקיד הניהולי של המנהל המשתתף.

קורס ניהול למנהלים שער 4 - ניהול ידע, תקשורת ושיתופי פעולה אזוריים

בשער זה בקורס ניהול למנהלים נעסוק בניהול מקורות הידע, התקשורת והמקורות העומדים לרשות המנהל היוזם. לאורך השער נבחן ונתרגל את הדרך הנכונה לנהל את המידע, התקשורת והניהול בין הממשקים השונים בארגון. נלמד על שיטת "היזון חוזר" לשיפור הידע הארגוני ונעסוק בלימוד מודלים ב"עבודת רשת" להעצמה ארגונית תוך שימוש במשאבי הסביבה הקיימים בניהול.

קורס מנהלים שער 5 - כלים לשיווק וקידום עצמי, קבוצתי וקידום פרויקט

בשער זה של קורס למנהלים נתמקד על המיומנויות ניהול ונשען על כישורים ומיומנויות בקידום פרויקטים, רעיונות ויוזמות בארגון. בין היתר הכישורים נשענים על מיומנויות הצגה בפני מול קהל ושכנוע, מיומנויות שפת גוף, התנהגות אסרטיבית, מיומנויות בשכנוע וטיפול בהתנגדויות וכן הלאה. הלמידה והתרגול בשער זה בקורס ניהול למנהלים נשענת על התיאוריה והידע הקיים, אך בעיקר דרך התנסות של חברי הקבוצה, משוב ובחינה עצמית וקבוצתית.

קורסים למנהלים ניהול שער 6 - כלים בניהול ובהדרכה

בשער זה בקורס מנהלים ניתן למשתתפים כלים יישומיים בפיתוח והנחיית תוכניות הכשרה בניהול, לרבות בניית יום הדרכה לעובדים, הכשרות צוותיות, מיומנויות בחניכת עובד ומתן כלים להנחייתם של עובדים, משתתפים או חברים תחת מנהיגותו וניהולו של המשתתף בקורס למנהלים. כמו כן נלמד על כלים בליווי צוותי, אימון אישי ומנטורינג ונעמוד על הפערים והכלים שבין מנהל למנהיג. השער יעסוק בנוסף במסגרות של ניהול זמן, ניהול חינוכי וניהול צוות ויעניק למשתתף בקורס הניהול למנהלים סל כלים יישומי לניהול ולהדרכת כפופים כמנהל.

קורס למנהלים שער 7 – פיתוח והובלת פרויקט ניהולי ויישומו

שער זה בקורס ניהול למנהלים נבקש לתת מקום מעשי ויישומי לתהליך החינוכי שהמנהלים בקורס זה חוו. כל משתתף בקורס מנהלים, או קבוצת משתתפים, יתבקשו לפתח תכנית או יוזמה הקשורה לארגון המזמין ואשר תטיב איתו. הפרויקט או היוזמה שהמשתתפים בקורס ניהול למנהלים יתבקשו להציג צריך לכלול מספר מרכיבים וקריטריונים כפי שיוגדרו מראש עם הארגון המזמין וכן, להציג תכנית יישומית להפעלתו. את הפרויקט בניהול נבצע במשך זמן מוגדר מראש ובליווי מקצועי של מנחי קורס מנהלים מטעם חברת "משכוכית - ייעוץ והדרכת מנהלים".

קורסים למנהלים שער 8 - תהליכי פרידה ומשוב וליווי מקצועי לאורך השנה

בסיכום קורס למנהלים ניתן כלים לפרידה ולניצול מקסימאלי של קשרים והיכרויות אשר נוצרו לאורך הקורס. בוגרי קורס ניהול למנהלים בהנחייתנו יזכו בתעודת "בוגר קורס ניהול" יוקרתית בחתימת מנכ"ל הארגון המזמין ובחתימת יניב שנהב – מפתח הקורס ומנכ"ל משכוכית ייעוץ והדרכת מנהלים.

  • בזכות המומחיות בתחום קורס ניהול למנהלים ופיתוח המנהיגות, מודל קורסי המנהיגות שלנו זכו להצלחות בארץ ובעולם במגוון ארגונים, עסקים וקבוצות. היקפי המפגשים והקורסים משתנים בין קבוצה לקבוצה, ובהתאם להקשר ולמטרות הקורס.
  • את קורס מנהלים בהנחייתנו ניתן להזמין להדרכה בקבוצה בארגון, בתהליכי פיתוח מנהלים, בבתי ספר לפיתוח מנהיגות וניהול וכן, בתהליכי אימון אישי למנהלים בסדרת מפגשים מובנית של קורס פיתוח מנהלים.


ליצירת קשר עם חברת משכוכית ייעוץ והדרכה למנהלים אנא לחץ/י כאן, או צלצלי/י עכשיו: 072-2500344

משכוכית - ייעוץ והדרכת מנהלים, חברה מובילה בתחום פיתוח מנהלים בכל הדרגים, סדנאות מנהלים, קורס ניהול, אימון מנהלים וכן, באתר משכוכית חנות למנהלים המציעה למכירה סל מוצרים וכלים להצלחה, ביניהם ערכות הדרכה למנהלים וספרים למנהלים ללימוד מיומנויות ולתרגול עצמי!


קרא/י במאמרים בנושא פיתוח מנהלים או קורס ניהול: