28 Mar
28Mar

עקרון מספר 2: תקשורת בין אישית מנצחת

אדם / עובד או מנהל מצליח הוא כזה שיש לו יכולת ליצור תקשורת טובה עם כל אדם. במגוון מחקרים שנעשו וספרים שונים שמדברים על "הצלחה" בעולם המערבי כותבים המחברים והחוקרים בצורה די ברורה שיש 3 מרכיבים המשפיעים על המימדים של האדם להצליח, 2 מהגורמים שהם מציינים אינם בשליטתנו וגורם אחד בהחלט יכול להיות גורם נלמד ובר תרגול. הנה 3 הגורמים המדוברים:

  1. שנת לידה – ודאי שאין לנו השפעה על השנה בה נולדנו, קח למשל אדם אשר היה בן 18 בשיא המהפכה התעשייתית. כנראה שההזדמנות שנקרו בפניו ל"הצלחה" בעולם המערבי (לפי קריטריונים שונים שהגדירו הכותבים, ביניהם ממון, רכוש ונכסים) הייתה "הזדמנות טובה יותר" מאשר אדם שנולד בתקופה בה עיקר העשייה היא חקלאות, או שעיקר שנותיו חלפו בימי משבר כלכלי.
  2. מקום לידה – אין הרבה מה להוסיף, אדם שנולד בקולחוז מרוחק בסיביר יהיה בעל אתגרים גדולים יותר ל"הצלחה" (שוב, בהתאם לקריטריונים אחידים שהגדירו החוקרים) מאשר אדם שנולד וגדל בסביבה מערבית – נניח במרכז מנהטן.
  3. והנה הדבר החשוב המשקף את היכולת שלנו להשפיע וללמוד. אחד המרכיבים המשפיעים ביותר להצלחה והתקדמות בסולמות הארגון וביכולת שלנו להשפיע על אנשים ועל הסביבה טמונה במיומנויות התקשורת שלנו. הסתכל סביב וראה ושאל את עצמך בזכות מה הצליחו רוב האנשים שאתה תגדיר "מצליחנים"?! בסופו של עניין מדובר ביכולת שלהם להשפיע על הסביבה, ליצור קשרים טובים עם האנשים הנכונים ולהיתפש בעיניי הסביבה כבעלי ידע, אינטליגנטים וככאלו שרוצים להיות בסביבתם. זה נכון לגבי העבודה, החיים האישיים והחברתיים, זוגיות וכן הלאה.

מכאן שתקשורת בין אישית מנצחת, מהווה גורם מכריע ביכולת שלנו להתקדם ולהצליח בארגון. ברור שאין לי יכולת להעביר אליך את כל התורה לתקשורת בין – אישית במספר עמודים בכתב, אולם בהחלט להעלות את הנושא למודעות ראשונית, ובעקרונות הבאים אעניק לך גם כלים ספציפיים.

טיפ מהמדריך

גש ל: 3-4 אנשים שבסביבה שלך. שאל אותם כיצד היו מתארים את אופי התקשורת הבין אישית שלך. קבל משוב על המימדים התקשורתיים שלך ושאל האם נעים לשוחח איתך? מה התחושות שעולות בזמן שיחה איתך? מתי לא נעים לשוחח איתך? מה הטיפים שממליצים לך ליישם בתקשורת הבין אישית שלך?

צור לעצמך שאלון משוב אשר רלוונטי לך ולתפקידך, וערוך משוב עצמי עם מספר אנשים בסביבתך.

משכוכית - ייעוץ והדרכת מנהלים, חברה מובילה בתחום פיתוח מנהלים בכל הדרגים, סדנאות מנהלים, קורס ניהול, אימון מנהלים וכן, באתר משכוכית חנות למנהלים המציעה למכירה סל מוצרים וכלים להצלחה, ביניהם ערכות הדרכה למנהלים וספרים למנהלים ללימוד מיומנויות ולתרגול עצמי!


קרא/י במאמרים בנושא פרזנטציה אפקטיבית ושפת גוף: