פיתוח מנהלים וקורס ניהול - 5 הנושאים המובילים בתהליך פיתוח מנהלים בארגון

פיתוח מנהלים וקורס ניהול - 5 הנושאים המובילים בתהליך פיתוח מנהלים בארגון

כיום, מחלחלת בארץ ובעולם ההבנה שניהול הוא מקצוע לכל דבר. לפיכך, מכיוון שכל מקצוע דורש הכשרה, הן תיאורטית והן מעשית, גם המנהלים זקוקים להכשרה משלהם, אשר תלטש יכולות קיימות מחד גיסא, ותקנה כלים מעשיים, חדשניים ופחות מוכרים, מאידך גיסא.

פיתוח מנהלים הופך נחוץ יותר ויותר  עם השנים, גם לאור ההבנה כי העולם, האנשים והארגונים שבו משתנים בקצב מהיר, אשר מחייב התגמשות ולמידה מתמדת. זאת, בין היתר, כדי לחזק את יכולתו של הארגון לעמוד בתחרות עם ארגונים אחרים, אשר גם כן הופכת קשה יותר ויותר. קורס ניהול נועד לתת מענה לצרכים הללו: פיתוח מודעות לחשיבות תפקיד המנהל ולאופן בו המנהל המשתתף בקורס תופס את תפקידו זה, גיבוש תדמית של המנהל המצליח, מודעות לחוזקות ולחולשות האישיות והמקצועיות, רכישת ידע תיאורטי וכלים מעשיים. כמו כן, קורס ניהול מהווה מסגרת שבו מספר מנהלים נפגשים ויכולים ללמוד זה מזה, ולהפרות זה את זה. ייתכן שגם לאחר שייגמר התהליך.  

פיתוח מנהלים בארגון נועד לתת מענה הן למנהלים עצמם, כדי להשתפר ולחזק את תפקודם כמנהלים בעולם כה תחרותי, והן לטובת הארגון, שהרי יש חשיבות עצומה לאנשים העומדים בראשו, ואמורים להוביל אותו להצלחה ולרווחיות. נשאלת השאלה, אם פיתוח מנהלים בארגון נחוץ להצלחתו, אז מהם הנושאים המובילים בתהליך זה? לאילו נושאים הכי חשוב להתייחס במסגרת קורס ניהול?


מאמר זה יציג את חמשת הנושאים המובילים בהם עוסק קורס ניהול, תוך פירוט לגביהם ולגבי חשיבותם בקורס ובעבודה השוטפת.

פיתוח מנהלים: חמשת הנושאים המובילים

  1. תקשורת בינאישית (מול כפיפים, עמיתים ומנהלים)

כיום, ברור וידוע כי תשתית הארגון היא האנשים העובדים בו. מכיוון שבמשך כל יום העבודה, כולנו, ובפרט המנהל עובדים ובאים במגע עם אנשים אחרים, התקשורת הבינאישית הינה בעלת חשיבות אדירה. היא זו שמתווכת את כל העשיה הארגונית, ולכן היא כלי מרכזי בידיו של המנהל. זא, בכדי לכוון ולהניע לכדי עשיה ותוצאות. לאמיתו של דבר, תקשורת בינאישית הינה המדד ל"בריאות" הארגון. תהליך פיתוח מנהלים עובד עם המשתתפים בו. פעמים רבות, מתגלה כי תקלות בעבודה וכשלים בתוך הארגון הינם תולדה של תקשורת לקויה. תהליך פיתוח מנהלים מלמד את המשתתפים בו כיצד להעביר מסר בצורה מדוייקת ואסרטיבית, כיצד להקשיב, להגיב ובכלל, כיצד לנהל תקשורת יעילה ובונה בתוך הארגון.

בהחלט אפשר לומר כי התקשורת הבינאישית חשובה, אולי קצת יותר מכל יתר הסוגיות הנדונות במסגרת פיתוח מנהלים בארגון. זאת,  מכיוון שהיא הכלי החשוב ביותר העומד לרשותו של המנהל – לא רק כאיש מקצוע, אלא דם כאדם. אם יכולת זו איננה קיימת, או שהיא בינונית ואף חלשה אצל מנהל מסויים, הרי שיהיה לאותו מנהל מאוד קשה להעביר מסרים בצורה ברורה ומדוייקת אל הכפופים לו, אל העמיתים ואל המנהלים להם הוא כפוף. ללא תקשורת זורמת ותקינה, הארגון יחווה הרבה יותר קשיים וכשלים. יקרו טעויות רבות יותר.

  1. מנהיגות בניהול

נושא נוסף הנדון במסגרת קורס ניהול הוא מנהיגות בניהול. מושג זה מתייחס לאחד החלקים המרכזיים בתפיסת המנהל את תפקידו. מאחר שתפקודו של המנהל תלוי בביצועיהם של אחרים, על המנהל, בעצם, להניע אחרים לפעול עבורו. והרי לנו תמציתה של מנהיגות. קורס ניהול, אם כך, ילמד את המשתתפים כיצד להניע את העובדים שלהם בכדי להשיג את מטרות ויעדי הארגון, לבצע את המשימות הנדרשות בדרך להשגתם. כמו כן, פיתוח מנהלים בארגון נועד ללמד את המנהלים על מקורות הכח הזמינים להם בכדי שיוכלו לבסס את סמכותם ולהניע את אנשיהם.

חשוב לתפוס את המנהל כמנהיג, ובאותה המידה, חשוב שגם המנהל יתפוס את עצמו כמנהיג. הוא חולק את אותן המטרות עם הכפיפים לו, עם עמיתיו ועם המנהלים להם הוא כפוף. החוכמה היא לדעת להניע אנשים אל עבר אותן מטרות, קשות להשגה ככל שיהיו.

  1. תפיסת תפקיד המנהל

סוגיה נוספת, חשובה ביותר, המהווה חלק מרכזי בתהליך פיתוח מנהלים, הינה תפיסת תפקיד המנהל. כבר בתחילת הדרך, קורס ניהול עוסק בתכנים הקשורים לסוגיה, אשר כרוכה בגיבוש זהותו המקצועית של המנהל ותדמיתו. היא באה לידי ביטוי בכל מה שמשמש את המנהל במילוי תפקידו: אמונות, התנהגויות, שיטות עבודה, מרכיבים באישיותו, נסיון העבר שלו, תרבות הארגון ועוד. פיתוח מנהלים בארגון עוסק באופן נרחב בשאלה זו, וזאת בכדי לחזק אצל המשתתף בתהליך את היסודות הפנימיים לתפקוד יעיל כמנהל, וכן את האמונה והבטחון בעצמו. חשוב לציין כי חלק חשוב ב"אני מאמין" של כל קורס ניהול באשר הוא, הינו העיסוק בתפיסת תפקיד המנהל. זהו הבסיס. כאשר אדם מעלה למודעות את החוזקות ואת החולשות שלו, יהיה לו הרבה יותר קל להכיר בהן ולהתמודד איתן (בעיקר עם החולשות, כמובן). כך, הוא יוכל לבחון את מידת היעילות של תפיסותיו ואמונותיו, וכתוצאה מכך, לבחון בצורה מדוייקת יותר את התנהגויותיו, ולתקן את הטעון תיקון, על מנת לייעל וללטש את תפקודו כמנהל.

  1. ניהול קונפליקטים

עוד נושא חשוב בו נוגע תהליך פיתוח מנהלים בארגון הוא ניהול קונפליקטים. חשיבותו נובעת מכך שקונפליקטים הוא חלק בלתי נפרד מחייו של כל ארגון מתוקן. נוסף על כך, ידוע כי לעיתים קרובות, קונפליקטים תורמים ל"בריאותו" של הארגון, בכך שהם מובילים לאיזון מחודש. קורס ניהול ילמד את המשתתפים בו כיצד להתמודד עם קונפליקטים. שהרי ההתמודדות עמם עשויה לעורר חששות אצל כל מנהל, גם הסמכותי והאסרטיבי ביותר. לפיכך, בתהליך פיתוח מנהלים, ילמדו המשתתפים כיצד לטפל בקונפליקטים, תוך קבלת כלים מעשיים ותרגול שלהם. כמו כן, פיתוח מנהלים בארגון מדגיש את חשיבות ההתערבות מצד המנהל בקונפליקטים בין העובדים, שהרי האוירה בארגון הינה באחריות המנהל, ואם היא איננה, קשה לשמור על תפקוד איכותי ונכון, כמו גם על רמת תפוקה המניחה את הדעת. בשורה התחתונה, אם מנהל אינו יודע כיצד לנהל קונפליקטים, יש לכך השלכות על האוירה הכללית בארגון וגם על התפוקות, ואפילו על תדמיתו החיצונית.

  1. קבלת החלטות

באופן טבעי, תהליך קבלת החלטות הינו קריטי, בין שמדובר בסוגיות מכריעות ובין שמדובר בעניינים שבשגרה. בהקשר הספציפי של ארגון ושל מנהלים, מן הידועות הוא שתהליך קבלת ההחלטות בארגון תלוי במנהל. יתרה מזאת: הצלחת הארגון תלויה בהחלטות המנהל. לפיכך, קורס ניהול עוסק בסוגיית קבלת ההחלטות: הגורמים המשפיעים על קבלת החלטות (גורמים אישיים, מנהליים, כלכליים וארגוניים), מודלים של קבלת החלטות (המודל הרציונלי, מודל "פח הזבל"), סגנון קבלת החלטות (ריכוזי –המנהל מחליט לבד, לעומת שיתופי, קרי, המנהל משתף גורמים אחרים בארגון בדיון אשר יוביל לקבלת החלטה), טכניקות של קבלת החלטות וכד'. בתהליך פיתוח מנהלים, המשתתפים מאמצים לעצמם מודל לקבלת החלטות, על סמך הידע התיאורטי המועבר להם בתקופת הלימוד.

אז מה היה לנו...?

כל הנושאים שהוצגו לעיל הינם בעלי חשיבות עצומה לתפקודו של המנהל בארגון. לא פלא שהם נדונים בהרחבה במסגרת פיתוח מנהלים בארגון. כל אחד חשוב כשלעצמו. כל קורס ניהול חייב לכלול כל אחד מן הנושאים הללו. זאת, מכיוון שיש בהם יסודות מעשיים, המשרתים נאמנה את עבודתו של המנהל. פיתוח מנהלים נועד לחזק ולהוציא לאור כל אחת מהמיומנויות הנגזרות מכל נושא, ובהעמקה, מפני שכולן כאחת חיוניות לתפקודו של המנהל. ליטוש של כל מיומנות כזו יהפוך את המנהל מ"טוב" ל"מצויין".

משכוכית - ייעוץ והדרכת מנהלים, חברה מובילה בתחום פיתוח מנהלים בכל הדרגים, סדנאות מנהלים, קורס ניהול, אימון מנהלים וכן, באתר משכוכית חנות למנהלים המציעה למכירה סל מוצרים וכלים להצלחה, ביניהם ערכות הדרכה למנהלים וספרים למנהלים ללימוד מיומנויות ולתרגול עצמי!


קרא/י במאמרים שפרסמנו בנושא ייעוץ והדרכה, ניהול ומנהיגות ואימון אישי: